OmniProcess AB
English website
Introduktion | Historik | Organisation | Miljö | Kvalitet | "Code of conduct" | Försäljningsvillkor | Nyheter
Fältinstrument | Vätskeanalys | Gasanalys | Dataloggers | Regulatorer | Laboratoriutrustning
Service | Kalibrering | Utbildning | Hyr utrustning | Finansiering
Leverantörer | Manualer | Programvaror | Övriga länkar
Medarbetare | Adress och telefonnummer | Vägbeskrivning | Kontakta oss | Jobba hos oss | Returer

Välkommen till OmniProcess

Lösningar för nivåmätning, tryckmätning och flödesmätning
samt system för vätske- och gasanalys

OmniProcess AB
Processindustrier

Vårt erbjudande
Vi vill hjälpa till att förbättra effektiviteten i Svensk processindustri.

Vi är 27 medarbetare placerade på 7 orter i Sverige. Vår långa erfarenhet i kombination med ett mycket brett utbud av utrustning ger oss möjligheten att erbjuda er ekonomiska lösningar:

Produkter från ledande leverantörer som:

Med mer än 450 års samlad erfarenhet erbjuder vi kunskapsöverföring i form av exempelvis kurser/seminarier, drifttagning och problemlösning.

Läs mer i vår kortfattade företagspresentation!


Nyheter

OxiDetect gör din arbetetsmiljö säkrare!

För dig som hanterar Nitrogen eller kan befinna dig i lokaler med risk för Nitrogenläckage. Nu även möjlig att använda i ATEX-zon.

Servomex OxyDetect är världens första rumsluftvarnare, 0-21%, syre där du aldrig behöver byta celler. Servomex Paramagnetiska cell förbrukas inte.

Servomex Paramagnetiska teknik gör det möjligt att mäta korrekt med minmalt underhåll år efter år utan falsklarm för säkert personskydd.

Mätområde: 0-25% O2
Responstid: T 20 < 6s, T 90 < 20 s
Utsignal: 4-20 mA och växlande kontakt för larm
Kommunikation: Ethernet modbus TCP/IP
Anslutningspänning: 24 VDC

Kontakta Jonas Adolfi via epost eller per telefon, på nummer
060-55 40 20, så kan han berätta mer.

 

SERVOTOUGH MiniLaser

SERVOMEX nya generation av TDL (Tunable Diod Laser) processgasanalysatorer kombinerar unika fördelar, ledande prestanda och reducerade driftskostnader i en revolutionerande kompakt design.

- SIL2.
- ATEX, godkänd för Process-zon 1.
- Ethernet och 4-20 mA som standard.
- Enkel att konfigurera via inbyggd ”Display-Keypad” eller via TCP/IP Ethernet.
- Marknadens kanske enklaste system för uppriktning via Servomex smarta kulledsfäste.
- Mätsträcka: 0,1 till 40 meter.
- Fungerar i miljöer med höga stofthalter.
- Responstid: < 1 sekund.
- Låg detektionsgräns.
- Ingen nolldrift
- Rekommenderad kalibreringsintervall: 6 till 12 månader.
- Vikt: Transmitter 3 kg, Receiver 2 kg.

Servomex MiniLaser finns nu tillgänglig för O2 och NH3 (fler gaser kommer).

Lär dig mer om SERVOTOUGH genom Servomex YouTube kanal.

Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss!

 

Elektronisk differenstrycktransmitter gör det enklare!

Jämfört med konventionella differenstrycksystem med kapillärrör och tryckförmedlare är ett elektroniskt differenstrycksystem billigare och mycket enklare att hantera. Alla trycktransmittrar i VEGABAR 80 serien kan snabbt och enkelt kombineras ihop till en elektronisk differenstryckmätare.

Den största fördelen med elektronisk differenstrycktransmitter är att den inte påverkas av mekaniskt montage eller varierande process- och omgivningstemperaturer, som ett traditionellt differenstrycksystem med kapillärrör och tryckförmedlare gör.

En innovativ design på mjuk- och hårdvara tillåter användaren att bygga sin egen elektroniska differenstrycktransmitter med två trycktransmittrar, oavsett modell – antingen en VEGABAR 81 med tryckförmedlare, VEGABAR 82 med keramiskt membran eller VEGABAR 83 för höga statiska tryck. VEGA är den enda leverantören som kan erbjuda en elektronisk differenstrycksmätning med keramiskt membran.

Användaren kan helt enkelt ta en standard-trycktransmitter från sitt lager, para ihop den med en annan identisk trycktransmitter utrustad med ”slavelektronik”. Snabbt och enkelt har man byggt ett elektroniskt differenstrycksystem. Vegas elektroniska differenstrycktransmitter är den enda som är SIL2-certifierad av tredje part.

Läs mer om våra trycktransmittrar på Fältinstrument/Tryck - Trycktransmitter, tryckgivare.

Kontakta Göran Sjökvist (0150-662450) om du önskar ytterligare information.

 

Göran Ireaus och OmniProcess vinner ITF Framtidspris 2016

Under ITF Automationsdagar delade ITF ut tvåpriser:

  • Stora Automtionspriset
    Johan Bengtsson
    Göteborgs Tekniska College
  • Framtidspriset
    Göran Iraeus
    Omniprocess AB

Göran fick priset för att ha tagit initiativ till våra populära fortbildningsdagar. När detta skrivs har fler än 1 400 personer deltagit vid minst en av dessa fortbildningsdagar.

En starkt bidragande anledning till att fortbildningsdagarna blivit så populära är våra kursledare; Göran Sjökvist, Stefan Rudbäck (Matematica), Stellan Karlsson, Magnus Flur, Mikael Lehman och Jacob Sundqvist.

ITF:s motivering till Framtidspriset:
"Göran Iraeus har länge engagerat sig för att öka den teoretiska kunskapen inom nivå- och flödesmätning samt pH och konduktivitet, bl.a. som initiativtagare och en starkt drivande kraft till de årligen återkommande fortbildningsdagar som arrangeras av OmniProcess AB.
Upplägget på fortbildningsdagarna är sådant att såväl den som är relativt ny i branschen och den som har många års erfarenhet kan tillgodogöra sig ny, direkt tillämpbar, kunskap.

I en industri som vår, där det är av yttersta vikt att alla har en hög kompetensnivå, har Göran således bidragit till att ge många olika kategorier, såsom instrumentare, konstruktörer och processingenjörer de verktyg de behöver för att kunna optimera sina anläggningar.

Han tog initiativet till fortbildningsdagarna redan år 2003 vilket hitintills inneburit att fler än 1400 personer ifrån hela landet fått nya kunskaper som de kunnat använda för att stärka och utveckla svensk industri.

Vi är alltså många som har Göran att tacka för både fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för våra processer."

 

 
| Site Map | Cookies | Kontakta oss! | ©2005 OmniProcess AB