CO, CO2, CH4, NO, SO2-analys

Servomex - leverantör av gasanalysatorer

Servomex 4100/4200/4900-serien Industriell gasanalysator

 • Mäter 4 komponenter samtidigt
 • Enkel menyhantering
 • Paramagnetiska, zirkonium 
  och/eller IR detektorer
 • Automatisk kalibrering (option

Multianalysator för:

 

 • R

  ena gaser Modell 4100
 • Processgaser Modell 4200/4210 Passar för brännbara gaser
 • Emision Modell 4900 TÜV-godkänd
 • Mäter upp till 4 komponenter samtidigt.
 • Modbus, 4-20 mA, RS232.
 • Med eller utan automat-kalibrering/-validering.
 • O2, CO, CO2, N2O och/eller CH4 i ppm nivå
 • O2, CO, CO2, CH4, NO och/eller SO2 i % nivå
 • Länk till produkt 4100

  Länk till produkt 4200/4210

  Länk till produkt 4900


SERVOTOUGH Laser3+

 • SIL2
 • ATEX, godkänd för Process-zon 2
 • Ethernet och 4-20 mA som standard
 • Enkel att konfigurera via inbyggd ”Display-Keypad” eller via TCP/IP Ethernet
 • Marknadens kanske enklaste system för uppriktning via Servomex smarta kulledsfäste
 • Mätsträcka: 0,1 till 40 meter
 • Fungerar i miljöer med höga stofthalter
 • Responstid: 1 sekund
 • Låg detektionsgräns
 • Värdesvalidering 1 ggr/år
 • Vikt: Transmitter 3 kg, Receiver 2 kg.
 • Upp till 1500C

Servomex Laser3+ finns nu tillgänglig för O2, CO, CH4, CO2 och NH3

Länk till produkt

Introduktions sida för Servomex Laser3+


2500-serien Fotometriska gasanalysatorer

 • En till tre mätkomponenter
 • Antingen för gas- eller vätskeanalys
 • IR- eller UV-mätning
 • Hög noggrannhet och stabilitet
 • Låg underhållskostnad
 • Modulär uppbyggnad
 • Ex klassad för zon 1
 • IP65
 • Testad för över 100 olika gaser

Länk till produkt


SpectraScan "Tunable" IR analysator

SpectraScan "Tunable" IR analysator från Servomex

SpectraScan är en unik scannade gasanalysator från Servomex som ger kontinuerliga analysresultat on-line med svarstider ner till några få sekunder.

Hemligheten finns i interferometern som tillsammans med kemometrisk modellering separerar och mäter lätta kolväten C1 till C5 med stor noggrannhet i området 800 -2500 nm.

 • Kalibreringen är permanent – återkommande kalibrering behövs inte.
 • Periodvis check med instrumentluft alternativt med N2.
 • Ingen bärgas eller omfattande provgasberedning.
 • Mycket litet underhåll – inga packningar som måste bytas, inga injektionsventiler, förgiftade eller blockerade kolonner.
 • Negligerbar tvärkänslighet mot andra komponenter ex. H2 och O2.
 • SpectraScan (ATEX cert. Cat 3, zon 2) har std MODBUS TCP/IP och kan erhållas med display samt analog utsignal 4-20 mA.
 • Montage 19” rack eller fältmonterad i kapsling IP66 för omgivningstemperatur 0-50 ºC.

Engelsk produktflyer:


Servopro NOx

 • Chemiluminescens
 • Långtidsstabil
 • Tydlig diagnostik
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0-3 till 0-3000 ppm NO / NO2 / NOx
 • Enkelt handhavande med menyhantering
 • Uppvärmd version tillgänglig
 • Lågflödesprovtagning vid 0,6 lpm

Länk till produkt


Thermo Scientific - leverantör av gasanalysatorer

Analysatorer för kontinuerlig mätning

 • Långtidsstabila
 • Tydlig diagnostik
 • Inbyggd pump
 • Enkelt handhavande med menyhantering

410i - CO2 Analysatorer

Gasanalysator 410i - CO2 Analysatorer från Thermo Scientific
 • IR absorption
 • Två olika modeller med mätomröden från: 
  0 - 0,2 ppm till 0 - 2 000 ppm
 • Använder GFC specifik metod för att undvika inteferenser 

Länk till produkt


48i - CO Analysatorer

Gasanalysator 48i - CO Analysatorer från Thermo Scientific
 • IR absorption
 • Tre olika modeller med mätområden från: 
  0 - 1 ppm till 0 - 20 000 ppm
 • Försumbara störningar från H2O och CO2
 • Använder interferensfri GFC-teknik.

Länk till produkt


49i - Ozon Analysatorer

Gasanalysator 49i - Ozon Analysatorer från Thermo Scientific

Ozon har varit en vanlig gas för blekning i pappersindustrin. Nu används ozon för att tvätta bort läkemedelsrester för vattenrening. Thermos stabila analysatorer skulle passa utmärkt för att kontroller tillflöde i dessa renings-bassänger.

 • UV fotometer
 • Två olika modeller med mätområden från: 
  0 - 50 ppb till 0 - 200 ppm

Länk till produkt


42i – NO,NO2, NOx Analysatorer

Gasanalysator 42i – NO,NO2, NOx Analysatorer från Thermo Scientific
 • Chemiluminescens
 • Långtidsstabil
 • Tydlig diagnostik
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0 – 50 ppb till 0 – 5000 ppm
 • Inbyggd pump
 • Enkelt handhavande med menyhantering

Länk till produkt


Utöver de modeller som beskrivs ovan kan Thermo Environmental Instruments erbjuda analysatorer för bestämning av bland annat följande gaser: Kolväten, Metan, Saltsyra och Ammoniak.

Vi kan naturligtvis erbjuda analysatorerna som kompletta system inbyggda i skåp med utrustning för provtagning och provberedning.

Kontakta oss eller besök Servomex eller Thermo Environmental Instruments websidor för ytterligare information.