Order, lager, ekonomi

Medarbetare

Klicka på namnet om du vill skicka e-mail till någon av oss.

Carin Kihlman - OmniProcess

Carin Axelsson
Säljassistent/servicesamordnare
08-564 808 65

Ingela Ottfalk - OmniProcess

Ingela Ottfalk
Säljassistent/marknadsassistent
08-564 808 66 

Maria Dixelius - OmniProcess

Maria Dixelius
Säljassistent
08-564 808 63

Amin Habib - OmniProcess

Amin Habib
Lager
08-564 808 45

Anette Plejbo - OmniProcess

Anette Plejbo
Ekonomi
08-564 808 47

Monica Lingvall
Ekonomiansvarig
08-564 808 42

Lars Furugren
VD
08-564 808 58