Fortbildningsdag i Nivåmätning

Fortbildningsdagen vänder sig till alla som kommer i kontakt med nivåmätning. Du som jobbar med underhåll av instrument, nymontage eller arbetar med projekt och konstruerar lösningar.

Nivåmätning - frågorna är många och applikationsspecifika
- Vilken mätteknik ska vi använda?
- Hur ska den bäst installeras?
- Vilka fördelar & nackdelar har respektive mätteknik?
- Vad kan jag förvänta mig för mätnoggrannhet?
- ..............?
Tre personer som jobbat med dessa frågor i många år är våra applikations- och produktexperter Göran Sjökvist, Stellan Karlsson och Martin Andersson.

Du har möjlighet att ta del av deras erfarenheter i Göteborg,
onsdag den 21:a mars. 
www.omniprocess.se/fileadmin/user_upload/omniprocess/pdf/fortbildning/Nivaseminarium-Goteborg-mars-2018.pdf

Sista anmälningsdag: Fredag 2:a februari 2018!

Skicka din anmälan med mail till:
[email protected]remove-this.omniprocess.se
[email protected]remove-this.omniprocess.se