Göran Iraeus och OmniProcess vinner ITF Framtidspris 2016

Under ITF Automationsdagar delade ITF ut tvåpriser:

  • Stora Automtionspriset
    Johan Bengtsson
    Göteborgs Tekniska College
  • Framtidspriset
    Göran Iraeus
    Omniprocess AB

Göran fick priset för att ha tagit initiativ till våra populära fortbildningsdagar. När detta skrivs har fler än 1 400 personer deltagit vid minst en av dessa fortbildningsdagar.

En starkt bidragande anledning till att fortbildningsdagarna blivit så populära är våra kursledare; Göran Sjökvist, Stefan Rudbäck (Matematica), Stellan Karlsson, Magnus Flur, Mikael Lehman och Jacob Sundqvist.

ITF:s motivering till Framtidspriset: 
"Göran Iraeus har länge engagerat sig för att öka den teoretiska kunskapen inom nivå- och flödesmätning samt pH och konduktivitet, bl.a. som initiativtagare och en starkt drivande kraft till de årligen återkommande fortbildningsdagar som arrangeras av OmniProcess AB.
Upplägget på fortbildningsdagarna är sådant att såväl den som är relativt ny i branschen och den som har många års erfarenhet kan tillgodogöra sig ny, direkt tillämpbar, kunskap.

I en industri som vår, där det är av yttersta vikt att alla har en hög kompetensnivå, har Göran således bidragit till att ge många olika kategorier, såsom instrumentare, konstruktörer och processingenjörer de verktyg de behöver för att kunna optimera sina anläggningar.

Han tog initiativet till fortbildningsdagarna redan år 2003 vilket hitintills inneburit att fler än 1400 personer ifrån hela landet fått nya kunskaper som de kunnat använda för att stärka och utveckla svensk industri.

Vi är alltså många som har Göran att tacka för både fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för våra processer."

Tillbaka till nyhetsarkivet