Hur agerar vi utifrån Covid-19?

Omniprocess arbetar med att underlätta situationen för våra kunder och säkra leveranser av mät- och analysutrustning till Svensk industri.

Här är information om hur vi, Omniprocess agerar under rådande Covid-19 pandemi.I stora drag arbetar vi som vanligt med att ta emot och leverera gods till våra kunder. Mer information här.