EMCO Konduktivitets- och koncentrationsanalysatorer

OmniProcess har i många år arbetat med Emco Controls, nu har de utökat sitt program till att även tillverka konduktivitets och koncentrationsanalysatorer.

Emco tillverkar konduktivitetsanalysatorer med hög noggrannhet och med en industriell robust design för många olika applikationer. Sensorerna kan tillverkas i olika material vilket ger en flexibilitet att klara applikationer i korrosiva medier med höga tryck och temperaturer.Konduktivitetssensorerna kan sättas i befintliga eller nya genomflödesarmaturer samt neddoppning eller slussarmaturer. 

Med dessa instrument kan vi mäta konduktivitet och/eller koncentration i flera utmanande applikationer inom kraftindustrin, massa- och pappersindustrin, livsmedelsindustri eller kemisk industri.

Mer information om EMCOs produkter hittar du på vår produktsida.