Fortbildningsdag i Flödesmätning

Fortbildningsdagen vänder sig till alla som kommer i kontakt med flödesmätning. Du som jobbar med underhåll av instrument, nymontage eller arbetar med projekt och konstruerar lösningar.

Flödesmätning - frågorna är många och applikationsspecifika
- Vilken mätteknik ska vi använda?
- Hur ska den bäst installeras?
- Vilka fördelar & nackdelar har respektive mätteknik?
- Vad kan jag förvänta mig för mätnoggrannhet?
- ..............?
Tre personer som jobbat med dessa frågor i många år är våra applikations- och produktexperter Göran Sjökvist, Magnus Fluur och Mikael Lehmann.

Nu är denna fortbildningsdag fulltecknad!
https://www.omniprocess.se/fileadmin/user_upload/omniprocess/pdf/fortbildning/Flodesseminarium_stockholm_2018_april.pdf 

 

Är du intresserad av att vara med nästa gång så kan du kicka din anmälan med mail till:

[email protected]remove-this.omniprocess.se
[email protected]remove-this.omniprocess.se