FU20F Intelligent elektrod för pH- och redoxmätning

FU20F är den första elektroden med SENCOM-teknik.

Det betyder att kalibreringsdata sparas i elektroden. Detta gör det möjligt att kalibrera elektroden i laboratoriemiljö och sedan installera den i processen.

Elektroder med SENCOM tekniken kan användas ihop med transmittern FLXA21 eller PC och programvaran SENCOM SPS24.

  • Reducerad tid för underhåll
  • Kalibrering "off-line" minskar störningarna i processen
  • Förbättrad information om elektrodens historik

Se själv hur den intelligenta elektroden SENCOM fungerar! (Java applet)

För mer information kontakta Jacob Sundqvist, 08-564 808 41.

Tillbaka till nyhetsarkivet