Nyhet VegaPuls 64

Nu introducerar vi VegaPuls 64, den första radarbaserade nivåmätaren som använder en frekvens på 80 GHz. Med den teknik blir mätningen mycket mer tillförlitlig även under svåra förhållanden som tankar med värmeslingor och omrörare.

Fram till nu har radarbaserade nivåmätare använt frekvensen 26 GHz. En antenn med diametern 80 mm har medfört en spridningsvinkel på ca 10°. Med en antenn av samma storlek blir spridningsvinkeln på en VegaPuls 64 endast 3°. Detta gör det möjligt att mäta nivån i behållare med värmeslingor, omrörare eller andra hindrande objekt. Det är heller inte problem längre med beläggningar på väggarna.

VegaPuls 64 klara även av att mäta på vätskor med låg dielektricitetskonstant och vätskor som bildar mycket skum. Den minsta antennen på VegaPuls 64 går att montera i ¾” anslutningar. Detta öppnar möjligheten att mäta nivå med radar i mycket små behållare.

Kontakta oss om du vill få mer information eller boka ett besök med en demonstration.