Årsbilaga verksamhetsåret 2017/2018

Genomförda åtgärder fram till den 1 april 2017

 • Vi har flyttat till moderna kontorslokaler med fjärrvärme och bra isolering.
 • Vi använder glas och porslin istället för engångsartiklar i vår cafeteria.
 • Addtech har infört ett system för e-post så att både den interna och externa korrespondensen kan ske papperslöst.
 • Vi har även infört ett datoriserat system för sälj- och marknadsstöd. Detta system har väsentligt minskat vår användning av listor.
 • Vi har infört insamling av batterier och glödlampor.
 • Vi köper endast miljöriktigt förpackningsmaterial.
 • Vid inköp av disk- och rengöringsmedel samt papper väljer vi i första hand miljö­märkta produkter.
 • Vi deltar i Finanstidningens miljöindex.
 • Vår koncern använder miljökriterier vid val av transportbolag.
 • Vi är anslutna till REPA, Elkretsen och Batteriretur för insamling och återvinning av förpackningsmaterial, elektronik och batterier i våra produkter
 • Vår bilpolicy premierar val av miljövänlig bil
 • Vi har tecknat avtal på att köpa el med Bra Miljöval
 • Vi har gjort leverantörsbedömningar av våra största leverantörer med frågor rörande bland annat miljö.
 • Vi har utarbetat en ny arbetsmiljöpolicy som tryggar vår arbetsplats men även ser över vår hantering av kemikalier.

Tidsbestämda mål för perioden

 • Vi har begärt in miljöpolicy från alla leverantörer och samlar dessa tillsammans med avtalet för respektive leverantör. Insamlingen ska vara slutförd senast den 31 mars 2018.
 • Leverantörernas miljöarbete ingår i vår bedömning av lämpliga leverantörer.

Tillbaka till Miljöpolicy
Riktlinjer för miljöarbete