Flöde fast material

Vega Plics - elektronik för nivåmätare och nivåvakter

Gamma massflödesmätare

WeighTrac31
Applikationer: Massflödesmätning av fastmaterial
Mätområden: Upp till 2800 mm
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Monteras i en mätram
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/- 1%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC

Mätprincip

Principskiss för radiometriska nbandvågar

Radiometriska bandvågar består av en skärmad stårlkälla och en scintillationsdetektor. Strålkällan monteras ovanför transportbandet och detektorn under transportbandet.

Den radioaktiva strålen går igenom materialet som ska mätas och transportbandet till detektorn. Mängden material på bandet ändrar mängden strålning som kommer fram till detektorn.

Utsignal

Utsignalen motsvarar mängden material på bandet. Elektroniken har även en ingång för transportörens hastighet. Med hjälp av denna kan massflödet beräknas.


SWE Engineering - leverantör av flödesmätare för fast material

SolidFlow - Flödesmätare för fast material i rör

SolidFlow Flödesmätare för fast material i rör från SWR Engineering
  • Mäter flödeshastigheten i metallrör.
  • Mäter massflödet av damm eller granulat direkt i röret.
  • Fungerar som en partikelräknare och endast partiklar i rörelse räknas.
  • ATEX

Kontakta oss eller besök Ohmart-VEGA's eller SWR:s websida för ytterligare information.