Ultraljud

Flödesmätare med ultraljud ökar starkt

Magnus Fluur, Produktspecialist flödesmätning, har skrivit en artikel i Process Nordic om flödesmätning med hjälp av ultraljud. Den är en bra introduktion om du är intresserad av ultraljudsflödesmätare. Klick på bilden till höger:

Artikel från Process Nordic om flödesmätning med Ultraljud
Flexim - leverantör av flödesmätare

Ultraljudsbaserade flödesmätare

Fluxus ADM 5107

Fluxus ADM 5107 ultraljudsbaserad flödesmätare från Flexim

ADM 5107 Ultraljudsflödesmätare är designad för fast installation och mätningar inom exempelvis vatten- eller reningsverk.

 • Klarar rör dim. 25 till 400 mm alternativt 100 till 2500 mm
 • Inga mekaniska ingrepp i röret
 • Klarar temperaturer upp till 100 C
 • Mäter volymflöde, massflöde eller flödeshastighet

Dokumentation:

Fluxus F601

Fluxus F601 Portabel flödesmätare från Flexim

Fluxus F601 är en portabel beröringsfri ultraljudsflödesmätare som klarar att mäta flöde och koncentration i de flesta typerna av vätskor.

 • Klarar rör dim. från 6 till 6500 mm
 • Inga mekaniska ingrepp i röret
 • Kan mäta två flöden samtidigt
 • Inbyggd logger för 100000 mätningar
 • Mäter volymflöde, massflöde eller flödeshastighet
 • IP67
 • Quickfix - för snabb och enkel montering

Dokumentation:

Nyheter!

Fluxus ADM 7407

Fluxus ADM 7407 ultraljudsbaserad flödesmätare från Flexim

Beröringsfri ultraljudsflödesmätare för fast montage.

 • Klarar rör dim. från 6 till 6500 mm
 • Inga mekaniska ingrepp i röret
 • Kan mäta två flöden samtidigt
 • Klarar att mäta i 2 riktningar
 • Mäter volymflöde, massflöde eller flödeshastighet
 • Klarar tuffa miljöer, IP65/66/68

Dokumentation:

Fluxus ADM 8027

Fluxus ADM8027 ultraljudsbaserad flödesmätare från Flexim

ADM 5107 Ultraljudsflödesmätare är designad för fast installation och mätningar inom exempelvis vatten- eller reningsverk.

 • Klarar rör dim. 25 till 400 mm alternativt 100 till 2500 mm
 • Inga mekaniska ingrepp i röret
 • Klarar temperaturer upp till 100 C
 • Mäter volymflöde, massflöde eller flödeshastighet

Dokumentation:

Fluxus givare

Transducer för ultraljudsbaserad flödesmätning

Flexim erbjuder flera olika modeller av givare för rörstorlekar från 6 mm till 6500 mm

 • Alla givare våtkalibreras innan leverans vilket ger stabil nollpunkt
 • Kalibreringscertifikat ingår
 • Ex klassning för montage i EEx m zon 1 eller 2
 • Enkel installation ger låga installationskostnader

Dokumentation:

Fluxus Variofix

Variofix montagesystem för transducer vid ultraljudsbaserad flödesmätning

Montagedetaljer för Flexim ultraljudsflödesmätare. Ger en säker installation som håller givarna fast vid röret med konstant tryck.

 • Installation kan göras under drift
 • Skyddskåpa som option
 • Snabbt montage ger låga installationskostnader
 • Flexiblet system klarar flera rörstorlekar och givare
 • Givarna kan monteras för reflektions eller diagonal mätning

Dokumentation:

Fluxus Waveinjector

Waveinjector för montering av transducer för ultraljudsbaserad flödesmätning vid hög temperatur

Waveinjector klarar att mäta flöden vid temperaturer upp till 400 C med standardgivare från Flexim.

 • Enkel att installera
 • Inga mekaniska ingrepp på röret
 • Installation kan göras under drift
 • Godkänd för Ex miljö
 • Används tillsammans med standardgivare från Flexim
 • Flexibelt system som klarar flera rörstorlekar

Dokumentation:


Kontakta oss eller besök Flexims hemsida för ytterligare information.