O2-analys


Servomex - leverantör av gasanalysatorer

SERVOTOUGH Laser3+

SERVOMEX nya generation av TDL (Tunable Diod Laser) processgasanalysatorer
 • SIL2
 • ATEX, godkänd för Process-zon 2
 • Ethernet och 4-20 mA som standard
 • Enkel att konfigurera via inbyggd ”Display-Keypad” eller via TCP/IP Ethernet
 • Marknadens kanske enklaste system för uppriktning via Servomex smarta kulledsfäste
 • Mätsträcka: 0,1 till 26 meter
 • Fungerar i miljöer med höga stofthalter
 • Responstid: 1 sekund
 • Låg detektionsgräns
 • Värdesvalidering 1 ggr/år
 • Vikt: Transmitter 3 kg, Receiver 2 kg.
 • Upp till 1500C

Servomex Laser3+ finns nu tillgänglig för O2, CO, CH4 och NH3.

Lär dig mer om SERVOTOUGH Laser3+ genom Servomex YouTube kanal.

Länk till produkt


SERVOTOUGH 2930

 • In-situ
 • Snabb svarstid: idealisk för kontroll.
 • Enkel att installera.
 • Lite underhåll.
 • Laserprecision.
 • Ingen interferens.
 • ATEX 2, 21och IECEx klassad.
 • Klarar mycket stoft

Servomex 2930 finns tillgänglig för HF, HCl, H2S, H2O, NO, N2O och HCN,.

Länk till produkt


Servomex 4000-serie

 • Mäter 4 komponenter samtidigt
 • Smart larmsystem, enkel visning
 • Enkel menyhantering med touchfunktioner.
 • Paramagnetiska, zirkonium 
  och/eller IR detektorer
 • Automatisk kalibrering (option)

Multianalysator för:

 

 • Rena gaser Modell 4100
 • Processgaser Modell 4200/4210 Passar för brännbara gaser
 • Emision Modell 4900 TÜV-godkänd
 • Mäter upp till 4 komponenter samtidigt.
 • Modbus(TCP), Profibus(TCP), 4-20 mA, RS232/RS485.
 • Med eller utan automat-kalibrering/-validering.
 • Fuktmätning av kermamisk typ i ppm nivå. Se länk
 • O2, CO, CO2, N2O och/eller CH4 i ppm nivå
 • Ar, N2, He (TCD) i % nivå
 • O2, CO, CO2, CH4, NO och/eller SO2 i % nivå
 • Länk till produkt 4100-Ute nu för försöljning

  Länk till produkt 4200/4210-Länk till nuvarande modell. Ny modell kommer i januari 2018

  Länk till produkt 4900-Länk till nuvarande modell. Ny modell kommer i januari 2018


Monoexact DF310

 • DF-310E kalibreras 1 gång per år.
 • Mätning av procent och spår O2 i rena gasflöden och multi-gas bakgrunder.
 • Använder paramagnetisk mätmetod i höga O2 halter
 • Använder Coulometrisk mätmetod (elektrokemisk som ej förbrukas) i låga O2 halter
 • Kan mäta i ren vätgasbakgrund i ppm/ppt nivå.
 • Option: Fuktmätare. Se länk


 Länk till produkt


Yokogawa - leverantör av trycktransmittrar, flödesmätare, analysatorer mm

ZR22G Zirkonia syreanalysator

ZR22G

 • Kraftfull keramisk värmare
 • Referensluft genom naturlig eller tvingat luftflöde
 • Möjlighet till tryck­kompensering
 • Sensorn kan bytas på plats
 • Förberedd för stoftfilter och flamfångare

ZR402G

 • Självdiagnostik
 • Trendvisning av O2 värdet
 • Pekskärm
 • Automatisk kalibrering

Engelsk video:
O2 Cell Replacement Guide

Länk till produkt


ZR202G Zirkonia syreanalysator

 • Tillförlitlig konstruktion
 • Kraftfull keramisk värmare
 • Möjlighet till tryckkompensering
 • Låga installationskostnader
 • HART kommunikation
 • IR-omkopplare för enkelt underhåll
 • Kan anslutas till kalibreringsenhet

Länk till produkt


Servomex - leverantör av gasanalysatorer

Fluegasexact 2700 Rökgasanalysator

 • Zirkoniacell
 • Detektor för oförbränt, COe som option
 • Mätområden från 0 - 10 000 ppm COe,
  minsta område 0 – 500 ppm COe
 • Temperaturer upp till 1750ºC
 • Enkel att installera och underhålla
 • Backblåsnings­funktion som option

Länk till produkt


1800 Oxy Syrgasanalysatorer

 • Paramagnetisk mät­princip
 • Låga underhåll- och kalibreringskrav
 • Långtidsstabil
 • Inbyggd pump som option
 • Tål lösningsmedel och kolväten
 • IP66

Länk till produkt


1900 Oxy Syrgasanalysatorer

 • Paramagnetisk mät­princip
 • Låga underhåll- och kalibreringskrav
 • Långtidsstabil
 • Tål lösningsmedel och kolväten
 • IP66
 • Ex klassad för zon 1
 • SIL-klassad, enligt IEC 61508

Länk till produkt


Oxyexact 2200 Syrgasanalysatorer

 • Paramagnetisk mätprincip
 • Extremt noggrann, bättre än 0,02%
 • Från 0 till 100 % med minsta 
  mätområde 0,5 %
 • Långtidsstabil
 • Upp till 6 separata mätceller
 • Ex klassad för zon 1
 • SIL-klassad, enligt IEC 61508
 • Automatisk kalibrering
 • Kraftfull diagnostik

Länk till produkt


LaserExact 2950 Extraktiv laser

Extraktiv mätning med laser 

 • Spårämne analysator
 • Avancerad multipass-cell ger låga detektion gränser.
 • PeakLock programvara med line tracking. Eliminerar mät-drift vilket ger långa driftsperioder utan kalibrering.
 • Stabil och litet underhåll.
 • Ingen interferens av andra gaser.
 • Kan även mäta O2, H2O, CO, CO2, NH3, H2S, HCl, och HF i ppm eller ppt området.
 • Den finns även i ATEX-utförande för installation i Ex-miljö.

Länk till produkt


OxyDetect, övervakning av syrgasnivåer i rumsluft från Servomex

OxyDetect, övervakning av Syre i rumsluft

För dig som hanterar Nitrogen eller kan befinna dig i lokaler med risk för Nitrogenläckage.

Servomex OxyDetect är världens första rumsluftvarnare, 0-21%, syre där du aldrig behöver byta celler. Servomex Paramagnetiska cell förbrukas inte.

Servomex Paramagnetiska teknik gör det möjligt att mäta korrekt med minimalt underhåll år efter år utan falsklarm för säkert personskydd.

 • Mätområde: 0-25% O2
 • Responstid: T 20 < 6s, T 90 < 20 s 
 • Utsignal: 4-20 mA 
 • Anslutningspänning: 24 VDC

Länk till produkt


Portabla mätare


Yokogawa - leverantör av trycktransmittrar, flödesmätare, analysatorer mm

OX400

Portabel eller stationär ZrO syremärate

 • Unik cell-konstruktion
 • Från ppm till 100% syrgas
 • Med eller utan pump/överströmningsventil
 • Noggrann
 • Lätt att kalibrera och långt mellan kalibrering
 • Förstörs inte av växling mellan luft och låga ppm O2 vilket konventionella elektrokemiska celler gör. 

Länk till produkt


Servomex - leverantör av gasanalysatorer

5100 Micro I.S.

 • Egensäker portabel analsyator. Kan användas i Zon 0. Intrinsically Safe (i.s)
 • Gasanalys för O2, CO eller CO2
 • Intern pump(option) alternativ bypass (AFCD) för övertrycksprover
 • IP65 klassning
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift och nätdrift
 • Finns i Ex klassade modeller för zon 1

Länk till produkt


5200 MINI Foodpack

 • Modified Atmosphere Packaging (MAP) förpacknings industri för mat..
 • Noggrann mätning av gemensamma gasblandningar används i MAP
 • Intern pump med magnetventil alternativ för extern vakuumpump eller spruta prov oavgjort
 • Uppfyller brett utbud av MAP testning behov som anges av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift och nätdrift

 Länk till produkt


5200 Mini MP

 • Noggrann mätning av O2 och CO2
 • En rad provtagning och energialternativ 
 • Idealisk för laboratorium, sjukvård, jäsning, förbränningsanalys , CEMS testning, lätt industri och medicinsk gas fyllnings
 • Enda portabel enhet med MCERTS godkännande
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift(option) och nätdrift

Länk till produkt


5200 MiniHD

 • Noggrann mätning av O2, CO eller CO2-nivåer utan bakgrunds-störningar
 • Intern pump(option) alternativ bypass (AFCD) för övertrycksprover
 • Idealisk för mångsidigt fält och lätta industriella tillämpningar inklusive fysiologi studier, forskning, förbränningsoptimering, transformatorer och medicinsk gaskontroll

 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift och nätdrift

Länk till produkt    Ge mig mer information


Kontakta oss eller besök Yokogawa eller Servomex websidor för ytterligare information.