Instrumentering

WEB-VV - Visa nivå och mätdata på Internet

Internet baserad systemlösning för övervakning av nivåer i tankar eller silos

Det blir allt vanligare företag vill kunna visa upp nivåer i silos för sina leverantörer så att de kan se när det är dags att fylla på nytt material.

På detta sätt minskas risken för driftsstörningar samtidigt som som administrationen minskar.

WEB-VV är den perfekta lösningen. Allt som behövs är ett mätinstrument och utrustning för att skicka mätdata till Vega via GPRS-modem eller annan Internetanslutning.

Vega tillhandahåller server, backup mm så att du på ett säkert sätt alltid har tillgång till dina data. Du kan själv bestämma vilka som ska få se vad. Du kan se allt själv och låta dina olika leverantörer se de silos som de ansvarar för.

Kontakta oss eller besök Vegas demoanläggning. Tryck på "Visit demo plant" längst ned till vänster på inloggningsfönstret.


Vega Plics - elektronik för nivåmätare och nivåvakter

Indikering och displayer

Plicscom
Applikationer: Indikering och konfigureringsmodul passar alla VEGAS plics© givare
Montage: Direkt i givarhus
Omgivningstemperatur: - 15 … +70 °C
Inbyggd belysning: Ja
Display: LCD display med grafikfunktion
Godkännande: Lika som instrumentet
Option: Bluetooth som gör det möjligt att konfigurera instrumenten med hjälp av mobiltelefon, tablett eller dator trådlöst. Med denna option följer även en magnetstav som gör det möjligt att göra ändringar utan att skruva av locket på instrumentet. Detta gör det möjligt att göra ändringar i Ex-zon.
Vega Tools app
Med Vega Tools app kan du konfigurerar instrument som har en Plicscom med optionen Bluetooth direkt från din mobiltelefon eller tablett.
Hämta Vega Tools app gratis från:
- Google Play Store
- Apple App Store

Svenska produktflyers:


PlicsLed
Applikationer: Mycket synlig indikering för nivåvakter
Passar alla VEGAs vakter med reläutgång DPDT
Montage: Direkt i givarhus
Omgivningstemperatur: - 40 … + 80 °C
Display: Röd/Grön eller Gul/Grön
Matningsspänning: 20 … 250 VAC / 20-250 VDC
Godkännande: Ej för Ex applikationer

VegaConnect
Applikationer: Kommunikationsinterface mellan givare och PC
För alla VEGAs nivågivare med I2C / HART kom.
och Yokogawas kontinuerligt mätande instrument
Anslutning: Direkt i givarhus eller på 4-20 mA slingan
Omgivningstemperatur: - 40 … + 60 °C
Matningsspänning: Via USB på datorn
Godkännande: ATEX

Svensk produktflyer:


VegaDis 81
Applikationer: Lokalindikator och konfigureringsmodul
Passar alla VEGAs plics© givare
Montage: Panel, väggmontage eller DIN skena 35 mm
Omgivningstemperatur: - 15 … + 70 °C
Inbyggd belysning: Ja
Display: LCD display med grafikfunktion
Matningsspänning: Från VEGAS plics© givare
Godkännande: ATEX, IEC

VegaDis 82
Applikationer: Lokalindikator och konfigureringsmodul
Passar alla givare med HART protokoll
Montage: Panel, väggmontage eller DIN skena 35 mm
Omgivningstemperatur: - 15 … + 70 °C
Insignal: 4 … 20 mA samt 4 … 20 mA/HART
Inbyggd belysning: Ja
Display: LCD display med grafikfunktion
Matningsspänning: Via 4 … 20 mA strömslinga
Godkännande: ATEX, IEC

VegaDis 176
Applikationer: Lokalindikator och konfigureringsmodul
Passar alla givare med 4 – 20 mA utsignal
Montage: Panelmontage
Omgivningstemperatur: - 10 … + 60 °C
Insignal: 4 … 20 mA samt 4 … 20 mA/HART
Inbyggd belysning: Ja
Display: LCD display med grafikfunktion
Matningsspänning: Via 4 … 20 mA strömslinga
Godkännande: ATEX, IEC

Vega - leverantör av nivåmätare och nivåvakter

Signalomvandlare

VegaMet 381
Applikationer: Indikering, gränsvärden
Insignal: 1 st 4-20 mA givare
Larm hysteres: Justerbar
Utsignaler: 1 st 4-20 mA och 2 st reläutgångar
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: Digital och analog indikering
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2

Svenska produktflyers:


VegaMet 391
Applikationer: Indikering, gränsvärden och pumpstyrning
Insignal: 1 st 4-20 mA / Hart givare
Larm hysteres: Justerbar
Utsignaler: 1 st 4-20 mA och 6 st reläutgångar, Ethernet
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: Grafisk digital och analog indikering
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2

Svenska produktflyers:


VegaMet 624
Applikationer: Indikering, gränsvärden samt Hart splitter
Insignal: 1 st 4-20 mA / Hart givare
Larm hysteres: Justerbar
Utsignaler: 3 st 0/4-20 mA och 3 st reläutgångar, Ethernet
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: Grafisk digital och analog indikering
Godkännande: ATEX, IEC, Ship

VegaMet 625
Applikationer: Indikering, gränsvärden samt Hart splitter
Insignal: 2 st 4-20 mA / Hart givare
Larm hysteres: Justerbar
Utsignaler: 3 st 0/4-20 mA och 3 st reläutgångar, Ethernet
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: Grafisk digital och analog indikering
Godkännande: ATEX, IEC, Ship

VegaScan 693
Applikationer: Indikering, gränsvärden samt Hart splitter
Insignal: 15 st givare via Hart kommunikation, vid Ex applikation 5 st
Utsignaler: Ethernet, RS 232
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: Grafisk digital och analog indikering
Godkännande: ATEX, IEC, Ship

VegaTor 111/112
Applikationer: NAMUR förstärkare
Insignal/Utsignal: VegaTor 111: 1 kanal/ 1 reläutgång SPDT
VegaTor 112: 2 kanal/ 2 reläutgångar SPDT
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikeringar
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2, Ship

VegaTor 121/122
Applikationer: Omvandling av 8/16 mA signal från nivåvakter
Insignal/Utsignal: VegaTor 121: 1 kanal/ 1 reläutgång SPDT
VegaTor 122: 2 kanal/ 2 reläutgångar SPDT
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikeringar
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2, Ship

VegaTor 141/142
Applikationer: Gränsvärdesdon för 4-20 mA givare
Insignal/Utsignal: VegaTor 141: 1 kanal/ 1 reläutgång SPDT
VegaTor 142: 2 kanal/ 2 reläutgångar SPDT
Matning: 20 … 250 VAC/VDC
Montage: Panel eller DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikeringar
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2, Ship

Vega - leverantör av nivåmätare och nivåvakter

Elektronik för konduktiva givare

VegaTor 256C
Insignal: En kanalig eller 1 st pumpstyrning
Hysters: 1…200 kohm justerbart
Utsignal: 1 st. växlande reläkontakt
Matning: 20… 250 VAC
Montage: För DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikering
Godkännande:

VegaTor 632
Insignal: Tvåkanalig
Hysters: 1…200 kohm justerbart
Utsignal: 2 st. växlande reläkontakt
Matning: 20… 30/85...250 VAC / 20 …60 VDC
Montage: För DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikering
Godkännande: ATEX

Vega - leverantör av nivåmätare och nivåvakter

Matningsdon och galvaniska skiljare

VegaTrenn 149A
Applikation: Matningsdon för 2 trådsmatade givare
In/Utsignal: 4 - 20 mA / Hart
Matning: 20… 250 VAC / VDC
Montage: För DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikering
Godkännande: ATEX, IEX, SIL 2

Svenska produktflyers:


VegaTrenn 151/152
Applikation: 1 eller 2 kanals passiv galvanisk skiljare
In/Utsignal: 4 - 20 mA / Hart
Montage: För DIN skena 35 x 7,5
Display: LED indikering
Godkännande: ATEX, IEX, SIL 2

Kontakta oss eller besök Vegas websida för ytterligare information.