Radiometriska nivåmätarae och vakter

Vega Plics - elektronik för nivåmätare och nivåvakter

Gamma nivåmätning

FiberTrac 31
Applikationer: Nivå eller skiljeytemätning på vätska eller fast material
Mätområden: Upp till 7 meter
Utförande: Mottagare i flexibelt utförande Ø 42 mm
Montage: Utanpå tank, cistern eller silo
Processanslutning: Monteras utanpå tank
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/-0,5%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2
Applikationsexempel som visar hur Fiber Trac kan anpassas till en cylindrisk tank.

Mätprincip

Radiometriska nivåmätare består av en eller fler strålkällor och en eller flera detektorer. Strålkällan skickar ut en stråle som går igenom kärlet till detektorn. Materialet som ska mätas skärmar av strålningen. Strålningen som kommer fram till detektorn sjunker när nivån höjs i kärlet.


SoliTrac31
Applikationer: Nivå eller skiljeytemätning på vätska eller fast material
Mätområden: Upp till 3 meter
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Utanpå tank, cistern eller silo
Processanslutning: Monteras utanpå tank
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/-0,5%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2

Vega Plics - elektronik för nivåmätare och nivåvakter

Gamma nivåvakt

PoinTrac31
Applikationer: Nivåvakt för vätska eller fast material
Mätområden: Upp till 0,3 meter
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Utanpå tank, cistern eller silo
Processanslutning: Monteras utanpå tank
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/-0,5%
Utsignal: 8/16 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2
Principskiss för radiometriska nivåvakter från Ohmart Vega

Mätprincip

Radiometriska nivåvakter använder en fokucerad stråle som riktas mot en liten detektor. Strålen går igenom kärlet men blockeras av processmediet. Förändringen i strålningen överförs till en relä-utgång.

Ohmart/VEGAs nivåvakter kan användas som hög- eller lågnivåvakter


Gamma strålkällor

VegaSource31
Applikationer: Behållare för radioaktiva isotoper
Typ av isotop: Cs-137 upp till 18,5 GBq
Co-60 upp till 0,748 GBq
Montage: Fläns DN 100 PN 16 eller ANSI 4" 150"
Godkännande: ATEX

VegaSource35
Applikationer: Behållare för radioaktiva isotoper
Typ av isotop: Cs-137 upp till 111 GBq
Co-60 upp till 3,78 GBq
Montage: Fläns DN 100 PN 16 eller ANSI 4" 150"
Godkännande: ATEX

Kontakta oss eller besök Ohmart-VEGA's websida för ytterligare information.