Konduktivitet

Konduktivitet är ett mått på hur väl en vätska kan transportera elektrisk laddning och genom att göra detta kan man mäta hur mycket salter som finns i mediat. Vanliga applikationer är att detektera eventuella inläckage eller att mäta koncentrationer på olika syror eller baser.

Vi kan erbjuda:

·         Moderna transmittrar för konduktivitets- och koncentrationsmätning med programmering i klartext via pekskärm.

·         Mätceller för mätning i allt från ultrarena vatten till koncentrerade lösningar i aggressiva medier med höga tryck och temperaturer.

·         Många olika montagemöjligheter med genomflödesarmaturer, neddoppningsrör samt slussarmaturer. 

Vi har två leverantörer av produkter för konduktivitetsmätning. Klicka på  någon av bilderna nedan eller använd menyn för att välja leverantör.

 

    Emco Controlls - - leverantör av konduktivitetsmäatre mm    Yokogawa - leverantör av konduktivitetsmätare   

 

 

 


Kalibreringstjänster för konduktivitet

Vi kan erbjuda:

  • kalibreringar på er anläggningen av befintliga stationära konduktivitetsloopar
  • ackrediterade och spårbara kalibreringar av era referensinstrument via Insatech Calibration Laboratory ner till 1,300 µS/cm.

Behovet av kalibreringar finns bl a inom följande områden:

  • Farmaceutiskindustri kräver validering av befintliga konduktivitetsutrustningar 1 ggr/år.
  • Kontroll och kalibrering av referensinstrument för konduktivitet.
  • Krav på kontroll och verifiering i samband med nyinstallationer och igångkörningar
  • Det förekommer att nyinstallationer visar felaktiga värden pga bristfälligt montage av givare och/eller en felaktig programmering av konduktivitetstransmittern. Därför är det viktigt att vid igångkörningar av applikationer i farmaceutiskindustri och andra viktiga applikationer få kvalificerad kontroll.
  • Konduktivitetsutrustningar finns på många viktiga applikationer utan att kontrolleras under långa perioder.

Kontakta oss på [email protected]remove-this.omniprocess.se eller ring 08-564 808 40 Kontaktperson: Jacob Sundqvist