Konduktivitet

Omniprocess och Insatech Calibration Laboratory har utökat sitt erbjudande av ackrediterade kalibreringar!

OmniProcess erbjuder kalibreringstjänster för konduktivitetsmätare

Vi kan nu, genom vårt systerföretag Insatech AS i Danmark, erbjuda kalibrering av elektrisk konduktans och mA-utsignal. Med denna utökningen kommer vi att kunna utföra kompletta loop-kalibreringar, samt del-kalibreringar av mätinstrument för ledningsförmåga/konduktivitet.

Vi kan erbjuda följande kalibreringstjänster för konduktivitet:

  • kalibreringar på er anläggningen av befintliga stationära konduktivitets-loopar
  • ackrediterade och spårbara kalibreringar av era referensinstrument ner till 1,300 μS/cm i Insatechs akrediterade laboratorium.

Behovet av kalibreringar finns bl a inom följande områden:

  • Många industrier kräver validering av befintliga konduktivitetsutrustningar 1 ggr/år.
  • Kontroll och kalibrering av referensinstrument för konduktivitet.
  • Krav på kontroll och verifiering i samband med installationer och igångkörningar
  • Det förekommer att nyinstallationer visar felaktiga värden pga bristfälligt montage av givare och/eller en felaktig programmering av konduktivitets-transmittern. Därför är det viktigt att vid igångkörningar av applikationer i farmaceutiskindustri och andra viktiga applikationer få kvalificerad kontroll.
  • Konduktivitetsutrustningar finns på många viktiga applikationer utan att kontrolleras under långa perioder.

Kontakta oss på [email protected]remove-this.omniprocess.se för att få mer information eller 
ring 08-564 808 40 och prata med Lars-Åke Hägglund