pH- och konduktivitetsmätning i teori och praktik

Detta är vår planering för årets fortbildningsdagar. Du kan redan nu anmäla dig preliminärt till någon/några av fortbildningsdagarna. Vi åter kommer med exakt datum då och stämmer då av med alla som är anmälda preliminärt om de vill göra en bindande anmälan. Skicka din preliminära anmälan med epost till Ingela Ottfalk.

  • Inget datum satt för nästa fortbildningsdag.

Anmäl gärna ditt intresse för nivåkursen även om inte plats eller tidpunkt stämmer med dina önskemål, så att vi kan återkomma till dig när det blir aktuellt med nästa kurs. Platsen för nästa kurs bestäms utifrån intresseanmälningarna

Genomförda kurser: 

  • Göteborg, april 2012
  • Örenäs slott, Glumslöv maj 2012
  • Örnsköldsvik, oktober 2012
  • Karlshamn, februari 2013
  • Luleå, april 2013
  • Gävle, november 2013
  • Göteborg, april 2014
  • Stockholm, april 2016
  • Göteborg, november 2016

Vi kan även erbjuda dessa kurser som en företagskurs om många på ert företag är intresserade.