Code of conduct

Alla medarbetare i alla företag i vår koncern Addtech AB följer koncernens "Code of conduct". Den beskriver bland annat vad vi menar med etiskt företagande samt våra värderingar och företagsprinciper.

Nedan finner du en länk till koncernens policy beträffande "Code of conduct" på svenska. Andra språk finns tillgängliga på Addtechs website. 

Lars Furugren
VD

 

Addtech Code of conduct

Code of Conduct 2018 SE