Miljöpolicy

Inledning

OmniProcess är ett renodlat handelsföretag utan egen tillverkning. Vår verksamhet har därmed liten direkt miljöpåverkan. Vi har dock en stor möjlighet att förbättra miljön genom att påverka och samarbeta med våra leverantörer och kunder. Vi arbetar för att påverka både våra leverantörers och kunders miljöarbete. Nya leverantörer granskas och utvärderas ur miljösynpunkt innan de accepteras.

I vårt sortiment har vi produkter för process- och miljöanalys vilket naturligt skapar en hög medvetenhet i miljöfrågor bland vår personal. Regelbundna kontakter med krävande kunder bidrar till att vi kontinuerligt uppmärksammas på miljöfrågor.

Ansvar och uppföljning

Det yttersta ansvaret för företagets miljöarbete ligger på VD. Varje medarbetare ansvarar för att företagets riktlinjer för miljöarbete tillämpas i det dagliga arbetet.

Revidering av miljöpolicy samt uppföljning av beslutade åtgärder och mål sker årligen. Detta redovisas i företagets bokslut.

Vi är anslutna till följande insamling- och återvinningssystem:

  • REPA/FTI för insamling och återvinning av förpackningar
  • Elkretsen för insamling och återvinning av elektronik
  • Batteriinsamling för insamling och återvinning av batterier

 

Helhetssyn

EU bedriver ett omfattande miljöarbete med direktiv, föreskrifter och pågående utredningar. Företaget anser att alla svenska åtgärder bör harmonieras med detta arbete och att svenska särlösningar ska undvikas. Det är den sammanlagda effekten på miljön som är viktigast. Vi stöder den helhetssyn som ligger till grund för den svenska miljölagstiftningen.

Åtgärder ska vara:

  • miljömässigt önskvärda
  • tekniskt möjliga
  • ekonomiskt rimliga

Företaget följer självklart alla tillämpliga miljölagar och förordningar.

Lars Furugren, VD