2021-12-19

OmniProcess stödjer Läkare Utan Gränser

OmniProcess stödjer Läkare Utan Gränser

Precis som året innan har OmniProcess även detta år valt att lämna ett bidrag till Läkare Utan Gränser.