2023-02-27

Vi ses på Rörnät och Klimat 21-22/3

Kom och träffa oss vid Svenskt Vattens årliga konferens

Konferensen har fokus på tre teman:
 
*Investeringar
*Vattenförbrukning
*Klimat

Vi visar delar av vårt sortiment som kan hjälpa de svenska VA-organisationerna att bland annat effektivare hitta läckage som ger svinn i dricksvattenledningar, mäta nivåer i pumpgropar, se föroreningar efter översvämningar med mera.

Om du besöker konferensen hoppas jag att du tar dig tid att pratar en stund med Johnny Olsson och Fidde Eriksson, till exempel om erfarenheter att gräva ner Flexims flödesmätare för dricksvatten

Läs mer om konferensen på Svenskt Vattens hemsida:

https://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/rornat--klimat/rok-2023/