2023-06-30

Vårt Achilles-certifikat förnyat!

Vårt Achilles-certifikat UNCE förnyat för 2023-2024

Vi kan meddela att vårt  Achilles-medlemskap och certifikat Utilities Nnordic and Central Europe förnyat för 2023-2024.  Se länken nedan för mer information.

https://www.omniprocess.se/sv/om-omniprocess/kvalitet