Flöde fast material

vega_plics.jpg

Gamma massflödesmätare

WeighTrac31  
Applikationer: Massflödesmätning av fastmaterial
Mätområden: Upp till 2800 mm
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Monteras i en mätram
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/- 1%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC

Mätprincip

Radiometriska bandvågar består av en skärmad stårlkälla och en scintillationsdetektor. Strålkällan monteras ovanför transportbandet och detektorn under transportbandet.

Den radioaktiva strålen går igenom materialet som ska mätas och transportbandet till detektorn. Mängden material på bandet ändrar mängden strålning som kommer fram till detektorn.

Utsignal

Utsignalen motsvarar mängden material på bandet. Elektroniken har även en ingång för transportörens hastighet. Med hjälp av denna kan massflödet beräknas.Kontakta oss eller besök Ohmart-VEGA's websida för ytterligare information.