GC/Kolväte-analys

Black_yellow_CMYK.jpg

GC8000 Gaskromatograf för processapplikationer

Yokogawa som är en av världens största bolag inom processautomation har designat och tillverkat gaskromatografer sedan 1959. Med nya GC8000 tar Yokogawa ytterligare ett steg.

Ny modulär design innebär separata (diskreta) och/eller parallella analyser i upp till 3 ugnar. Detta kan bland annat avsevärt minska cykeltiderna. Enkel och överskådlig information och handhavande via stor 12” touch-screen.

Nya generationens GC med innovativ moduldesign.

 • En kontrollenhet för 1-3 ugnar
 • Kan konfigureras som 3 helt skilda kromatografer
 • Möjlighet till parallell kromatografi i realtid
 • Reducerar cykeltid
 • Stor touch-screen för enkelt handhavande
 • Automatisk korrigering av retentionstid
 • Kraftfull och överskådlig diagnostik
 • Kommunikation med DCS via ModbusT TCP

Kontakta oss eller besök Yokogawas speciella websida för GC8000 och läs mer om vad vi kan erbjuda.


Servomex PNG.png

K400 Gaskromatograf för rena gaser

Används i rena processgaser. Kan mäta från höga procenthalter till spårämnen beroende på val av detektor. 

 • Flera olika detektorsval
 • Långtidsstabil
 • Upp till 2 ugnar och kolumner 

Länk till produkt


Kolväte-analys SpectraScan 2400

Mäter kolväte (C1-C5 inklusive CO och CO2) i % på någon sekund.

SpectraScan är en unik scannade gasanalysator från Servomex som ger kontinuerliga analysresultat on-line med svarstider ner till några få sekunder.

Hemligheten finns i interferometern som tillsammans med kemometrisk modellering separerar och mäter lätta kolväten C1 till C5 inklusive CO och COmed stor noggrannhet i området 800 -2500 nm.

 • Kalibreringen är permanent – återkommande kalibrering behövs inte.
 • Periodvis årlig check med instrumentluft alternativt med N2.
 • Ingen bärgas eller omfattande provgasberedning.
 • Mycket litet underhåll – inga packningar som måste bytas, inga injektionsventiler, förgiftade eller blockerade kolonner.
 • Försumbar interferens mot andra komponenter ex. H2 och O2.
 • SpectraScan (ATEX cert. Cat 3, zon 2) har som standard  MODBUS TCP/IP och kan erhållas med display samt analog utsignal 4-20 mA.
 • Montage 19” rack eller fältmonterad i kapsling IP66 för omgivningstemperatur 0-50 ºC.

Länk till produkt


Totala kolväten THC-mätning

Servopro FID

Mäter totalt kolväte 

Stabil, snabb och pålitlig. Minimalt med service. Används hos många gastillverkare. Används framförallt för spårmätning av kolväte i O2, N2, H2, Ar, He, Luft och CO2

 • Mätområde 0 - 5........10 000 ppm
 • Speciellt för luftseparationsanläggningar
 • Kräver luft och vätgas för låga
 • 4-20mA, Ethernet eller RS232 ASCII kommunikation.
 • Automatisk avstängningsventil vid flambortfall.
 • Hög noggrannhet.
 • Lågt underhållsbehov.

Servopro HFID

SERVOPRO HFID uppvärmda totala kolväteanalysatorn (THC) använder flamjoniseringsdetektor (FID) för mätning av kolvätekoncentrationer för fordon/motorcertifiering och andra gasapplikationer.

 • Fyra  mätområden, omkonfigurerbara i fältet
 • Mäter THC, CH4 och NMHC (Non Methan Hydro Carbon)
 • RS232C eller TCP / IP-kommunikation
 • 100% H2 Bränsleversion tillgänglig

Länk till produkt


1487170651678.png

51i - FID

Stabil, snabb och pålitlig. Minimalt med service. Används hos många gastillverkare. Används framförallt för spårmätning av kolväte i O2, N2, H2, Ar, He, Luft och CO2.

 • Mätområde 0 - 5........10 000 ppm
 • Tempererad ugn: 125 - 200 C
 • Inbyggd pump
 • Speciellt för luftseparationsanläggningar
 • Kräver luft och vätgas för låga
 • 4-20mA, Ethernet eller RS232 ASCII kommunikation.
 • Automatisk avstängningsventil vid flambortfall.
 • Hög noggrannhet.
 • Lågt underhållsbehov.

Länk till produkt


TVA2020-Portabel FID för mätning av kolväten

 • Portabel FID för mätning av kolväten
 • Allt över 200ppm är läckage och ska ska åtgärdas. 
 • Pålitlig, snabb och robust
 • Certifierad för läcksökning
 • Har möjligheten att mäta svavel-föreningar via PID detektion.

Länk till produkt