H2-analys


H2SCAN modell 600/1600

Övervakning av vätgas i rumsluft

Modell 600:

 • Säker övervakning i realtid
 • Ingen risk för falsklarm från andra förbränningsgaser eller föreningar
 • Lång livstid
 • Gjord för icke ATEX miljöer

 

Modell 1600:

 • Säker övervakning i realtid
 • Ingen risk för falsklarm från andra förbränningsgaser eller föreningar
 • Analog utsignal: 4-20mA
 • Seriell kommunikation: RS422 
 • Med ATEX-barriärer montera H2SCAN 1700 i ZON2-Mätning i ZON1.

H2SCAN modell 700/1700

Processmätning av vätgas in-line

Modell 700

 • H2 mätare för rena gaser
 • Realtidsmätning för optimering och styrning
 • Klarar olika sammansättningar av bakgrundsgaser, med eller utan syrgas
 • Ingen interferens med andra förbränningsgaser
 • Kan mäta i rör med gastemperatur upp till 60°C
 • Analog utgång 4-20mA/Seriell RS422

 

Modell 1700

 • H2 mätare för rena gaser
 • Realtidsmätning för optimering och styrning
 • Klarar olika sammansättningar av bakgrundsgaser, med eller utan syrgas
 • Ingen interferens med andra förbränningsgaser
 • Kan mäta i rör med gastemperatur upp till 60°C
 • ATEX certifikat Intrinsically Safe (IS)
 • Analog utgång 4-20mA/Seriell RS422

H2Scan modell 2600/2700

Processmätning av vätgas in-line

Modell 2600

 • Realtidsmätning för optimering och styrning
 • Klarar olika sammansättningar av bakgrundsgaser, med eller utan O2, H2S eller CO
 • Ingen interferens med andra förbränningsgaser
 • 0,4-5% H2 (10-125% LEL)
 • EXD utförande
 • Analog utgång 4-20mA/Seriell RS422

 

Modell 2700

 • Realtidsmätning för optimering och styrning
 • Klarar olika sammansättningar av bakgrundsgaser, med eller utan O2, H2S eller CO
 • Ingen interferens med andra förbränningsgaser
 • 0,5-100% H2 
 • EXD utförande
 • Analog utgång 4-20mA/Seriell RS422

Servomex PNG.png

MonoExact

Med nya genarationen TCD mätare mäter denna med patenterad TruRef tekniken.

 • TCD mätare 
 • Mäter He i N2, H2 i N2, He i O2, H2 i Ar, N2 i Ar, N2 i luft, och Ar i O2
 • Kommunikation med 4-20mA, Modbus, Profibus och RS232/485
 • Samtliga rör i analysator är rostfria, vilket utesluter läckage.