Portabelt

Servomex PNG.png

5100 Micro I.S.

Egensäker portabel analsyator. Kan användas i Zon 0. Intrinsically Safe (i.s)

Gasanalys för O2, CO eller CO2

 • Intern pump(option) alternativ bypass (AFCD) för övertrycksprover
 • IP65 klassning
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift och nätdrift
 • Finns i Ex klassade modeller för zon 1

5200 MINI Foodpack

Modified Atmosphere Packaging (MAP) förpacknings industri för mat.

 • Noggrann mätning av gemensamma gasblandningar används i MAP
 • Intern pump med magnetventil alternativ för extern vakuumpump eller spruta prov in i analysator
 • Uppfyller brett utbud av MAP testning i livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift och nätdrift

5200 Mini MP

 • Noggrann mätning av O2 och CO2
 • En rad provtagning och energialternativ 
 • Idealisk för laboratorium, sjukvård, jäsning, förbränningsanalys , CEMS testning, lätt industri och medicinsk gas fyllnings
 • Enda portabel enhet med MCERTS godkännande
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift(option) och nätdrift

5200 MiniHD

 • Noggrann mätning av O2, CO eller CO2-nivåer utan bakgrunds-störningar
 • Intern pump(option) alternativ bypass (AFCD) för övertrycksprover
 • Idealisk för mångsidigt fält och lätta industriella tillämpningar inklusive fysiologi studier, forskning, förbränningsoptimering, transformatorer och medicinsk gaskontroll
 • Paramagnetisk mätprincip/IR mätning
 • Snabb, enkel och noggrann
 • Batteridrift och nätdrift

Monoexact DF310-Portabel

 • DF-310E kalibreras 1 gång per år.
 • Mätning av procent och spår O2 i rena gasflöden och multi-gas bakgrunder.
 • Använder paramagnetisk mätmetod i höga O2 halter
 • Använder Coulometrisk mätmetod (elektrokemisk som ej förbrukas) i låga O2 halter
 • Kan mäta i ren vätgasbakgrund i ppm/ppt nivå.

1487170651678.png

TVA2020 Portabel FID

 • Portabel FID för mätning av kolväten
 • Allt över 200ppm är läckage och ska ska åtgärdas. 
 • Pålitlig, snabb och robust
 • Certifierad för läcksökning
 • Har möjligheten att mäta svavel-föreningar via PID detektion.

pDR 1000-Portabel stoftmätare

Mät masskoncentrationer av damm/stoft, rök, dimma och rök i realtid med Thermo Scientific ™ personliga DataRAM ™ pDR-1000AN. Denna mobilstora aerosol monitor / datalogger låter ett ljudlarm närhelst den användardefinierade nivån överskrids.

 • Damm/stoft, rök, dimma och rök
 • Mobilstor
 • Ljudlarm om stoftnivå är för hög
 • Länk till produkt

pDR-1500 Aerosol mätare

Ger resultat i realtid och gravimetrisk validering med Thermo Scientific ™ personlig DataRAM ™ pDR-1500 Aerosol Monitor, ett personligt aerosolinstrument som erbjuder analysprestanda. Detta fullt integrerade, aktiva, volumetriskt kontrollerade personliga provtagningsinstrument erbjuder större precision, ökade möjligheter och minskad storlek och vikt i ett lättanvänt användargränssnitt

 • Realtid
 • Liten
 • Lättanvänd

Länk till produkt


Black_yellow_CMYK.jpg

OX400

Portabel eller stationär ZrO syremärate

 • Unik cell-konstruktion
 • Från ppm till 100% syrgas
 • Med eller utan pump/överströmningsventil
 • Noggran 
 • Lätt att kalibrera och långt mellan kalibrering
 • Förstörs inte av växling mellan luft och låga ppm O2 vilket konventionella elektrokemiska celler gör.

H2scan-1.png

H2SCAN 500 - Portabel vätgasmätare

 • Interferensfri H2-mätare (unik)
 • Automatisk nollställning
 • Visuell indikering vid läckage
 • Snabb responstid
 • Enkel att använda
 • Gjord för mätning i luft