Provberedning

PermaPure-1.png

Gastorkning/uppfuktning i Nafionslang från Permapure

Lär dig om Nafion-materialets egenskaper.


Perma Pure MD ™ Monotube Dryer

Gasprovtorkare använder exklusiva Nafion® slangar inne i ett rör.

 • Flöden upp till 4 l/min
 • Driftstemperaturer till max. 120°C
 • Driftstryck till 1,69 bara (100 psi) (absolut)
 • Rak eller lindat rör korrosionsbeständig 
 • Standard daggpunkter till - 25°C, med - 60°C i speciella fall (kontakt fabrik)
 • Ingen förlust av analysgasen
 • Inga rörliga delar
 • Flera olika typer av rör eller skal för att skydda och förbättra funktion vid torkning.

Länk till produkt


Perma Pure MD ™ Multitube Dryer

 • Flödeshastigheter på upp till 40 l/min
 • Driftstemperaturer max. 120°C
 • Driftstryck till 3,1 bara (45 psi) (absolut)
 • Rak eller lindad konfiguration korrosionsbeständig
 • Standard daggpunkter till - 25°C, med lägre värden möjliga
 • Ingen förlust av analysgas
 • Inga rörliga delar
 • Korrosionstålig

Länk till produkt


Mini-GASS ™

System förbereda varma gasprovström

 • 30,5cm w x 71cm H x 18cm d glasfiber hölje med fast locket
 • Uppvärmd sondfilteranordning 
 • PID-temperaturregulator med digital display
 • Torkgas flödesmätare , tryckregulator och tryckmätare 
 • Status och larmutgångar 
 • Korrosionsbeständig filter; borsilikat fiber i Teflon® med 1μm porstorlek 
 • Kalibreringsgas ingångar
 • NEMA / 4X godkännande
 • CE-märkt

Länk till produkt


GASS™-2040 Gaskonditionering

GASS-2040 kan hantera provgaser med upp till 50% vol. vattenhalt och med volymflöden upp till 25 l/min och reducera vatteninnehållet ned till -25 grader C daggpunkt motsvarande ca 0.6 % vol. vattenhalt.

Vattenlösliga gaser som CO, CO2, HCl, NOX, O2 och SO2 förblir opåverkade då de inte delvis löses i kondensat såsom med traditionella gaskylare samt att utgående daggpunkt är betydligt lägre, speciellt viktigt då vatten kan vara en besvärlig interferens i många analysatorer.

GASS- 2040 ha visat sig speciellt lämplig vid låga halter av SO2 (under 50ppm) där traditionella gaskylare genom förluster inte kunnat ge representativa mätvärden. GASS-2040 kommer i rostfri kapsling IP66, för montage direkt i rökgaskanal vilket eliminerar behovet av uppvärmda slangar till analysskåp.

GASS-2040 har certifierats genom tester av oberoende testlab. TÜV SÜD America Inc. i enlighet med EN 61010 – 1 : 2001, elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål.

Länk till produkt

Vi kan naturligtvis erbjuda analysatorerna som kompletta system inbyggda i skåp med utrustning för provtagning och provberedning.


Gasprovpumpar

För ATEX eller säker zon. Snälla eller aggressiva gaser. Högt eller lågt flöde. 

Huvudleverantörer:


Filter

Filter med eller utan fuktvakt. Beroende på gas finns flera typer av filter och filtermembran.

Huvudleverantör:


Kylare

Kondenserar gasen till en daggpunkt mellan +5 och -30°C. I de flesta analysatorer skadar fukt mätningen.

Huvudleverantörer

Permapure har dessutom ett unikt att ta bort fukt utan kylning. Lär dig mer här. 


Gas konverter

Konvertera H2S till SO2 eller NO2 till NO

Huvudleverantörer


Gasuttag

Varma eller kalla, med eller utan kalibrergasingång eller spädenhet.

Huvudleverantörer


Slangar

Varma eller kalla, självreglerande eller termostat-styrda.

Huvudleverantörer


Utspädning

Prov kan behövas spädas ibland. Varm eller kall spädning. Finns även i ATEX-version

Huvudleverantörer


Flödesmätare

Flödesmätare med eller utan ventil och i olika skalor.

Med eller utan flödeslarm i ATEX eller säker zon. 

Huvudleverantörer


Kalibrergasflaskor

Beställ engångflskor av oss.

Bra pris och snabb leverans.

Hitta vårt utbud.


Läs mer på länkarna eller kontakta oss. Bühlers, M&CPlaton, eller Permapures websidor för ytterligare information.