Gastorkning/uppfuktning i Nafionslang från Permapure

Tekniken med Nafionmaterialet är OH bindningen på vatten. Men hjälp av materialet kan vattenmolekylen transporteras dit partialtrycket vatten är lägre. Så för att torka ett prov strömmas en torr gas i motsatt riktining mot analysprovet som får ungeför samma torrhalt som den torra gasen. Den torra gasen kan vara torr tryckluft, torr CO2, N2 (kvävgas 3.0), Ar (argon 3.0) och så vidare.

För att uppfukta gasen i tex andningssyrgas eller bränsleceller gör man motsatsen. Fuktig gas/vatten uppfuktar den torra gasen.  

  • Avlägsnar eller tillför endast vatten
  • Inga rörliga delar
  • Låg daggpunkt vid torkning
  • Extremt korrosionstålig
  • Snabb svarstid
  • Ingen förlust av prov

Vill du lära dig mer?

Permapure har informativa videopresentationer. Klicka på bilden för att lära dig mer.