Stoft-analys

Fabriker producerar primära och sekundära damm/stoft som kan skada miljö eller människa. Även lite damm/stoft kan orsaka hjärt & kärlproblem. Dessutom för platser som gränsar till bostadsområden kan flyktiga dammutsläpp bli en källa till sura grannar men också till: mögel, gnagare, insekter, mikrobiologisk tillväxt etc ...

Damm/stoft orsakar förtida död i Europa 350 000 personer/år, i världen 1,6 miljoner/år. 

OmniProcess har både mätningar för process, miljö personmätningar.

csm_Sintrol_8f7eb09f9c.jpg

Dumo

 • Liten och lätt.
 • Kontinuelig mätning av stoft.
 • Radiolänk för ”serie”-koppla flera mätare.
 • Mäter stoft i mg/m3.
 • ATEX version för Zon2

S203-Stoftvakt

Stoft efter ett filter

 • Filterläckage upptäckt
 • Processövervakning

För säker miljö


Snifter

 • "Broken bag detector”
 • In-situ mätare för stoft
 •  Liten och lätt.
 • Kontinuerlig mätning av stoft.
 • Användningsområde: Från enklare broken bags mätningar  till kontinuerliga mätningar.
 • 4-20 mA isolerad utgång.

1487170651678.png

pDR 1000

Mät masskoncentrationer av damm/stoft, rök, dimma och rök i realtid med Thermo Scientific ™ personliga DataRAM ™ pDR-1000AN. Denna mobilstora aerosol monitor / datalogger låter ett ljudlarm närhelst den användardefinierade nivån överskrids.

 • Damm/stoft, rök, dimma och rök
 • Mobilstor
 • Ljudlarm om stoftnivå är för hög

Länk till produkt


1405-D TEOM™

1405-D TEOM™ Continuous Dichotomous Ambient Particulate Monitor

Samtidigt mäta PM Fine (PM-2.5), PM Grov och PM-10 masskoncentrationer med Thermo Scientific ™ TEOM ™ 1405-D kontinuerlig omgivande partikelmonitor. Denna mätare använder en konisk oscillerande mikrobalans (TEOM) för mätningar med utmärkt kortvarig precision.

 • Mäter PM10 & PM2,5 eller en av partikelstorlekerna
 • Alla godkännande för miljömätningar
 • Långtidsstabil
 • Få slitdelar

5030i SHARP

Modell 5030i SHARP Monitor, mäter stoft gatomiljö

Kombinera precisionen av ljusklyvningsfelometrin med noggrannheten av beta-dämpningsteknologi med den partikelmonitor som används i Thermo Scientific ™ Model 5030i SHARP (Synchronized Hybrid Ambient Real-time). Denna automatiska, kontinuerliga, icke-stegvisa, omgivande partikelmonitor mäter PM-10 och PM-2.5.

 • Hög upplösning, minutmätningar
 • Realtidsdata
 • Digital dynamisk filtrering för kontinuerlig kalibrering
 • Noggrannhet, precision och känslighet
 • Kontinuerlig, icke-stegvis mätning ger långsiktigt obevakad funktion
 • Flyktig förlustbegränsning via Dynamic Heating System
 • Förbättrat användargränssnitt

Länk till produkt