Radiometriska nivåmätarae och vakter

vega_plics.jpg

Gamma nivåmätning

FiberTrac 31  
Applikationer: Nivå eller skiljeytemätning på vätska eller fast material
Mätområden: Upp till 7 meter
Utförande: Mottagare i flexibelt utförande Ø 42 mm
Montage: Utanpå tank, cistern eller silo
Processanslutning: Monteras utanpå tank
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/-0,5%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2

Mätprincip

Radiometriska nivåmätare består av en eller fler strålkällor och en eller flera detektorer. Strålkällan skickar ut en stråle som går igenom kärlet till detektorn. Materialet som ska mätas skärmar av strålningen. Strålningen som kommer fram till detektorn sjunker när nivån höjs i kärlet.


SoliTrac31  
Applikationer: Nivå eller skiljeytemätning på vätska eller fast material
Mätområden: Upp till 3 meter
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Utanpå tank, cistern eller silo
Processanslutning: Monteras utanpå tank
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/-0,5%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2

vega_plics.jpg

Gamma nivåvakt

PoinTrac31  
Applikationer: Nivåvakt för vätska eller fast material
Mätområden: Upp till 0,3 meter
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Utanpå tank, cistern eller silo
Processanslutning: Monteras utanpå tank
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/-0,5%
Utsignal: 8/16 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC, SIL 2

Mätprincip

Radiometriska nivåvakter använder en fokucerad stråle som riktas mot en liten detektor. Strålen går igenom kärlet men blockeras av processmediet. Förändringen i strålningen överförs till en relä-utgång.

Ohmart/VEGAs nivåvakter kan användas som hög- eller lågnivåvakter


Gamma strålkällor

VegaSource31  
Applikationer: Behållare för radioaktiva isotoper
Typ av isotop: Cs-137 upp till 18,5 GBq
  Co-60 upp till 0,748 GBq
Montage: Fläns DN 100 PN 16 eller ANSI 4" 150"
Godkännande: ATEX

VegaSource35  
Applikationer: Behållare för radioaktiva isotoper
Typ av isotop: Cs-137 upp till 111 GBq
  Co-60 upp till 3,78 GBq
Montage: Fläns DN 100 PN 16 eller ANSI 4" 150"
Godkännande: ATEX

WeighTrac - Bandvåg för transportband, skruvtransportörer mm 

WeighTrac31  
Applikationer: Massflödesmätning av fastmaterial
Mätområden: Upp till 2800 mm
Utförande: Mottagare i stavutförande
Montage: Monteras i en mätram
Processtemperatur: Alla
Processtryck: Alla
Mätosäkerhet: +/- 1%
Utsignal: 4-20 mA/HART, Profibus PA, FF
Godkännande: ATEX, IEC

Mätprincip 

Radiometriska bandvågar består av en skärmad stårlkälla och en scintillationsdetektor. Strålkällan monteras ovanför transportbandet och detektorn under transportbandet.

Den radioaktiva strålen går igenom materialet som ska mätas och transportbandet till detektorn. Mängden material på bandet ändrar mängden strålning som kommer fram till detektorn.

Utsignal

Utsignalen motsvarar mängden material på bandet. Elektroniken har även en ingång för transportörens hastighet. Med hjälp av denna kan massflödet beräknas.

Kontakta oss eller besök VEGA's websida för ytterligare information.


Kontakta oss eller besök Ohmart-VEGA's websida för ytterligare information.