Brytningsindex

csm_Vaisala-Authorized-Distributor-500px_43df9e53d2.png

Refraktometer PR-23-serien

K-Patents är numera en del av Vaisala.

PR-23- serien är Vaisalas (K-Patents) nya generation av processrefraktometerar och kommer att succesivt ersätta nuvarande PR-01- och PR-03-serien.

PR-23- serien är den perfekta analysatorn för koncetrationsmätning in-line i processvätskor. PR-23 klarar temperaturer upp till 180 ◦C och tryck till 10/25 bar beroende på modell.

För de riktigt tuffa applikationerna kan ång-eller högtrycksvatten anslutas för att hålla prismat rent och processanslutningen kan även göras genom en patenterad slussventil.

Den nya generation finns i ett flertal varianter och används inom de flesta processer och applikationer. En ny uppskattad egenskap är den dubbla anslutningen av sensorer. D.v.s. 2 st PR-23 sensorer kan anslutas till en transmitter DTR.

Hela det optiska paketet är inkapslat i en modul, CORE (Compact Optical Rigid element). Denna CORE- modul innehåller LED, linser, prisma, CCD- kamera samt Pt-1000 sensor.

Modulen är isolerad från sensorns ytterhölje så att förändringar i flöde, tryck och temperatur inte påverkar mätningen. Detta tillsammans med den helt digitala mätprincipen gör att kalibreringen ej förändras över tid, ingen mekanisk justering behöver göras.

Partiklar, bubblor och färgförändringar stör ej mätningen.
Samtliga sensorer har identiska fabrikskalibreringar för refraktiv index n D och temperatur T, de är kalibrerade för n D= 1.3200…1,5300, motsvarar 0 till 100 Brix.

I och med att sensorerna har samma kalibrering kan de bytas sinsemellan utan att optiska kalibreringar behöver göras.

Omvandlingen från RI till koncentration görs i transmitter DTR, där även den individella temperaturkompenseringen ligger.

Mätnoggrannheten är normalt ± 0,1 vikts% och den odämpade responstiden är 1s.


Refraktometer PR-23-SD

 

Avsedd för riktigt svåra installationer i cellulosaindustrin. PR-23-SD tillsammans med den patenterade utdragsenheten SDR-23 gör att PR-23 sensorn kan tas ur processen utan att stoppa produktionen och dränera röret.

Nyheten med SDR-23 är att hela sensorn är täckt vilket eliminerar spill samt att oavsiktlig öppning eller stängning av kulventilen har förhindrats

De vanligaste applikationerna är TS % i svaglut från tvätten, svartlut från indunstningen och brännlut till sodapannan.

Instruktionsvideos:

Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE Refractometer PR-23-SD
En rad nya SAFE-Drive generation 2 videos är nu tillgänglig YouTube. Säkerhetsinstruktioner och rekomendationer. Dessa filmer innehåller instruktioner om säker sensor borttagning och insättning Prisma munstyckes borttagning och insättning.

Du hittar alla videofilmer på K-Patents YouTube sida.

Processanslutning: Slussventilen svetsas. Rör Ø 50- 600 mm. Vertikalt eller horisontellt. Svetsmall för olika rörstorlekar följer med leveransen
Processtryck: Statiskt tryck upp till 40 bar, arbetstryck upp till 10 bar
Processtemperatur: -20 ºC till 170 ºC
Material: Vätskeberörda delar i SAF 2205/Duplex SS2377. Prisma i spinell.
Prismatätningar i Teflon
Material i slussventil: Vätskeberörda delar i SAF 2205/Duplex SS2377. Flänspackning av Viton.
Prismatvätt: Ång/vattenmunstycke med backventil. Uttagbar under drift
Anslutning: 100-240 VAC/50-60Hz, option 24 VDC, 30VA
Utsignal: Varje sensoranslutning har två av varandra oberoende, galvaniskt skilda 4-20 mA utgångar, max 1000 Ohm,. holdfunktion under prismatvätt.
Ethernetanslutning: 10/100 Mbit/s, mätdata över UDP/IP- protokoll med K-Patents program PR-11111
Larm/tvättrelä: Två inbyggda reläer, max 250V/3A
Skyddsklass: Sensor IP67, NEMA 4X. Transmitter IP66, NEMA 4X
Vikt: Sensor+slussventil 10,5 kg

Refraktometer DD-23 ”Divert” system för sodapannor

Garanterar säker drift av sodapannan.

Vaisala (K-Patents) ”Digitala Divert System” följer det amerikanska BLRBAC´s rekommendationer.


Refraktometer PR-23-GP

 

Avsedd för montage i medelstora och stora rör samt i tank.

Applikationer inom kemisk- industri, plastindustri, papper & cellulosa, sockerbruk m.fl. Som exempel starka & svaga syror, smörjoljor, formaldehyd, väteperoxid, etylenglykol, polykarbonater, natriumhydroxid, glycerol, alifatiska syror, polyestrar, fructos, glykos m.fl. Kontroll av olika processteg inom sockertillverkning.

Processanslutning: Sandvik L clamp, DIN fläns PN40 DN 80
Processtryck: 25 bar
Processtemperatur: -20 ºC till 150 ºC
Material: AISI 316L, prisma i spinell, tätningar i teflon
Anslutning: 100-240 VAC/50-60Hz, option 24 VDC, 30VA
Utsignal: Varje sensoranslutning har två av varandra oberoende, galvaniskt skilda 4-20 mA utgångar, max 1000 Ohm,. holdfunktion under prismatvätt.
Ethernetanslutning: 10/100 Mbit/s, mätdata över UDP/IP- protokoll med K-Patents program PR-11111
Larm/tvättrelä: Två inbyggda reläer, max 250V/3A
Skyddsklass: Sensor IP67, NEMA 4X. Transmitter IP66, NEMA 4X
Vikt: 3,8 – 6,6 kg, beroende på processanslutning

Refraktometer PR-23-A

Den sanitära in-line refraktometern PR-23-A består av 2 olika modeller för olika montage. PR-23-AC för mindre rördiametrar. Monteras i en rörböj, då uppnås bästa flödes- och rengöringsbetingelser.

PR-23-AC är 3A-godkänd och EHEDG testad, vilket innebär att sensorn klarar de hygieniska kraven samt kemikalier och höga temperaturer som finns i en CIP-tvätt

PR-23-AP för BRIX-mätning i större rör och tankmontage. Levereras med olika processanslutningar, 3A clamp, Varivent, fläns och i olika längder, baserat på applikation

Används inom livsmedelsprocesser, mejerier, bryggerier, konfekt-/sötningsprocesser, socker- industrin m.fl.

Sirap, kondenserad mjölk, mjölkpulver, soja, ketchup, alkohol, öl, juicekoncentrat, vin, pectin, socker, glukos, dextros m.m.

PR-23 AC

PR-23-AP

Processanslutning: PR-23-AC; Sanitär 3A clamp 2,5”, Varivent unit clamp DN65 eller flödescell. 
PR-23-AP; Sanitär 3A clamp 2,5”, sanitär 3A clamp 4” eeler MT 4 DN 25/1T APV tankbotten fläns
Processtryck: Sanitär clamp max.15 bar vid 20 ◦C, 9 bar vid 120 ◦C
Processtemperatur: PR-23-AC; -20 ºC till 130 ºC
PR-23-AP; -20 ºC till 150 ºC
Material: Vätskeberörda delar i AISI 316L. Prisma i spinell. Prismatätning i teflon
Anslutning: 100-240 VAC/50-60Hz, option 24 VDC, 30VA
Utsignal: Varje sensoranslutning har två av varandra oberoende, galvaniskt skilda 4-20 mA utgångar, max 1000 Ohm,. holdfunktion under prismatvätt.
Skyddsklass: Sensor IP67, NEMA 4X. Transmitter IP66, NEMA 4X
Vikt: PR-23-AC 2,0 kg
PR-23-AP 3,0 kg

Refraktometer PR-23-M

En processrefraktometer med en special-designad flödescell i Teflon eller Kevlar för små rör.

PR-23-M är avsedd för koncentrationsmätning av kemiskt aggresiva lösningar som smutsar, korroderar eller på annat sätt förstör metalldelar. Används även för processer med ultrarena finkemikalier där metall ej får förekomma. ättikssyra, ammoniumfluorid, kromsyra, järnklorid, fluorsyra, svavelsyra, kungsvatten, salpetersyra, mjölksyra, natriumhypoklorit m.m.

Processanslutning: Gäng G1/2”(F) eller NPT ½” (F)
Material: Vätskeberörda delar i teflon eller kynar, prisma i spinel, tätningar i Teflon och O-ringar i kalerez med sensorhuvud i AISI316 L stål.
Anslutning: 100-240 VAC/50-60Hz, option 24 VDC, 30VA
Utsignal: Varje sensoranslutning har två av varandra oberoende, galvaniskt skilda 4-20 mA utgångar, max 1000 Ohm,. holdfunktion under prismatvätt.
Ethernetanslutning: 10/100 Mbit/s, mätdata över UDP/IP- protokoll med K-Patents program PR-11111
Larm/tvättrelä: Två inbyggda reläer, max 250V/3A
Skyddsklass: Sensor IP67, NEMA 4X. Transmitter IP66, NEMA 4X
Vikt: 5,5 kg

Refraktometer PR-23-W

 

Samma utförande som PR-23-M, men levereras med ett Saunders rör. Finns i rördiametrar 50, 80 och 100 mm. Materialet i röret är i grafithaltigt gjutjärn som linats med 3 mm PFA

ättikssyra, ammoniumfluorid, kromsyra, järnklorid, fluorsyra, svavelsyra, kungsvatten, salpetersyra, mjölksyra, natriumhypoklorit mm

Processanslutning: DIN fläns DN50PN, DN80PN, DN100PN
Processtryck: max. 10 bar
Processtemperatur: -20 ºC till 130 ºC
Material: Vätskeberörda delar samma som PR-23-M
Anslutning: 100-240 VAC/50-60Hz, option 24 VDC, 30VA
Utsignal: Varje sensoranslutning har två av varandra oberoende, galvaniskt skilda 4-20 mA utgångar, max 1000 Ohm,. holdfunktion under prismatvätt.
Ethernetanslutning: 10/100 Mbit/s, mätdata över UDP/IP- protokoll med K-Patents program PR-11111
Larm/tvättrelä: Två inbyggda reläer, max 250V/3A
Skyddsklass: Sensor IP67, NEMA 4X. Transmitter IP66, NEMA 4X
Vikt: 15 kg, 26 kg respektive 33 kg beroende på val av fläns

Kontakta Jonas Thelaus 08-564 808 841 för ytterligare information om processrefraktometer.