Konduktivitet

Konduktivitet är ett mått på hur väl en vätska kan transportera elektrisk laddning och genom att göra detta kan man mäta hur mycket salter som finns i mediat. Vanliga applikationer är att detektera eventuella inläckage eller att mäta koncentrationer på olika syror eller baser.

Vi kan erbjuda:

  • Moderna transmittrar för konduktivitets- och koncentrationsmätning med programmering i klartext via pekskärm.
  • Mätceller för mätning i allt från ultrarena vatten till koncentrerade lösningar i aggressiva medier med höga tryck och temperaturer.
  • Många olika montagemöjligheter med genomflödesarmaturer, neddoppningsrör samt slussarmaturer. 

Vi har två leverantörer av produkter för konduktivitetsmätning. Klicka på  någon av bilderna nedan eller använd menyn för att välja leverantör.


Emco_controlsLOGO_liten.jpg  Black_yellow_CMYK.jpg


Kalibreringstjänster för konduktivitet

Vi kan erbjuda:

  • kalibreringar på er anläggningen av befintliga stationära konduktivitetsloopar
  • ackrediterade och spårbara kalibreringar av era referensinstrument via Insatech Calibration Laboratory ner till 1,300 µS/cm.

Behovet av kalibreringar finns bl a inom följande områden:

  • Farmaceutiskindustri kräver validering av befintliga konduktivitetsutrustningar 1 ggr/år.
  • Kontroll och kalibrering av referensinstrument för konduktivitet.
  • Krav på kontroll och verifiering i samband med nyinstallationer och igångkörningar
  • Det förekommer att nyinstallationer visar felaktiga värden pga bristfälligt montage av givare och/eller en felaktig programmering av konduktivitetstransmittern. Därför är det viktigt att vid igångkörningar av applikationer i farmaceutiskindustri och andra viktiga applikationer få kvalificerad kontroll.
  • Konduktivitetsutrustningar finns på många viktiga applikationer utan att kontrolleras under långa perioder.

Kontakta oss på kalibrering@omniprocess.se eller ring 08-564 808 40 Kontaktperson: Jonas Thelaus