Turbiditet

kemtrak-1.png

Kemtrak TC007 Industriell Turbidimeter

Kemtrak TC007 kan konfigureras för att mäta ljusspridning i 90 grader vinkel enligt ISO7027:1999(E). För att kunna kompensera bla beläggning på mätfönster kan vi även mäta ljuset som går rakt igenom provet.

Fördelar

  • Mätning enligt ISO 7027:1999(E)
  • Kompensation för beläggning genom
  • 0.01 ... >4000 NTU/FTU

Produktflyer:

Kemtrak TCP007 Turbidimeter


NBP007 NIR Backscatter fotometer

Kemtrak NBP007 är en helt ny hög upplösande fotometer för prov med mycket hög susp halt.

Traditionell turbiditetsmätning vid mätning klarar upp till ca 1% susp halt eftersom det blir en extremt hög optisk densitet. Lösningen är att använda en probe med där vi fångar upp ljuset som studsar tillbaka mot sensorn.

Med denna fotometer kan vi mäta i mejeriapplikationer, farmaceutiska men även andra processer där man vill kunna mäta på slurrys och medier med högt innehåll av suspenderat material.

Produktflyer:

Kemtrak NBP007 NIR Backscatt


Kontakta oss eller besök Kemtraks websida för ytterligare information.