Viskositet

marimex-1.png

ViscoScope System

 • ViscoScope system består av tåliga sensorer med tillhörande transmittrar som är utformade för processindustrin. Utformningen gör att sensorerna kan användas inom många industrier, såsom kemisk, farmaceutisk, pappers & massa samt livsmedelsindustri. 
 • Det utmärkande för dessa inline viskosimetrar är att det inte finns några rörliga delar, och således har de ej några packningar som kan läcka. Mätkroppen oscillerar med ca 1 µm. 
 • Alla sensorer kan monteras i alla riktningar direkt i tank, reaktor eller rör. 
 • ViscoScope system mäter den dynamiska viskositeten direkt i processen
 • Sensorerna har ett mycket stort mätområde vilket i princip möjliggör att man kan använda en modell för att täcka alla applikationer.
 • Alla sensorer är kalibrerade med NIST-spårbara oljor.
 • Kalibrering hos kund ej nödvändig
 • Mycket enkel igångkörning som inkluderar en automatisk nollställningsprocedur.
 • Underhållsfri drift sörjer för låga ägandekostnader
 • Alla sensorer har inbyggda temperatursensorer
 • Alla sensorer med passande zeenerbarriär är godkända I Ex-klassade områden 
 • ATEX: II 1/2G EEx ia IIC T3 - T6
 • Sensormodellerna täcker ett mätområde mellan 0.1 till 2,500,000 mPa.s x gr/cm3 . 
 • VA-300 sensorerna täcker ett temperaturområde upp till 1 500 °C. 
 • Vissa sensorversioner är kapabla att klara tryck upp till 450 bar 
 • Turbulent flöde i en tank, reaktor eller rör stör ej mätningarna.

ViscoScope VA-300L, Låg viskositet

 • Mätområde: 0.10 till 2 500 mPa.s x gr/cm3
 • VA-300L-LT: Max processtemp. 130°C 
 • VA-300L-MT: Max processtemp. 300°C
 • VA-300L-HT: Max processtemp. 450°C

ViscoScope VA-300M, Medel viskositet

 • Mätområde: 1 till 25 000 mPa.s x gr/cm3
 • VA-300M-LT: Max processtemp. 130°C 
 • VA-300M-MT: Max processtemp. 300°C
 • VA-300M-HT: Max processtemp. 450°C

ViscoScope VA-300H, Hög viskositet

 • Mätområde: 10 till 250 000 mPa.s x gr/cm3
 • VA-300H-LT: Max processtemp. 130°C 
 • VA-300H-MT: Max processtemp. 300°C
 • VA-300H-HT: Max processtemp. 450°C

ViscoScope VA-300X, Mycket hög viskositet

 • Mätområde: 1000 till 2 500 000 mPa.s x gr/cm3
 • VA-300X-LT: Max processtemp. 130°C 
 • VA-300X-MT: Max processtemp. 300°C
 • VA-300X-HT: Max processtemp. 450°C
 

ViscoScope VA-300S, Kundspecifika sensorer

 • Mätområde: 1.0 till 2 500 000 mPa.s x gr/cm3
 • VA-300S-LT: Max processtemp. 130°C
 • VA-300S-MT: Max processtemp. 300°C
 • VA-300S-HT: Max processtemp. 450°C
 • VA-300S-XT: Max processtemp. 1550°C

ViscoScope VS-4450, Transmitter till alla VA300-sensorer

 • VS-4450 är en nyutvecklad elektronikenhet som använder den senaste tillgängliga teknologin.
 • VS-4450 har en 2 ggr 4-linjers alfanumerisk display.
 • Multipla parametrar kan visas kontinuerligt såsom viskositet, processtemperatur, sensorns funktionalitet, alarm m.m.
 • På elektronikenhetens front finns ett seriellt gränssnitt som kan kopplas till en PDA eller PC med mjukvaran VisConfig.
 • Mjukvaran VisConfig innehåller menystyrd konfiguration samt kalibreringsverifikation för systemet.
 • För insamling av data via PC kan Marimex egna mjukvara ViscoView® användas. 
 • Den ansluts via ett seriellt gränssnitt (MODBUS-Protokoll). Som option kan den även levereras med analoga 4-20 mA utgångar.
 • Konfigurerad för att passa i 19” rack och kan beställas med olika typer av kapslingar.

ViscoView®

 • ViscoView® är ett enkelt datainsamlingsprogram som ansluts via Modbus protokoll och RS232 eller RS485 seriellt gränssnitt på ViscoScope transmittern.
 • ViscoView® kan användas på en PC under Windows® 98 / NT / 2000 och XP.
 • ViscoView® lagrar den insamlade data i ett TAB-avgränsat ASCII format för enkel import i Excel, 1-2-3 etc.

Kontakta oss eller besök Marimex websida för ytterligare information.