Kalibrering

Kalibreringstjänster för konduktivitet

Vi kan erbjuda: 

  • kalibreringar på er anläggningen av befintliga stationära konduktivitetsloopar
  • ackrediterade och spårbara kalibreringar av era referensinstrument via Insatech Calibration Laboratory ner till 1,300 µS/cm.

Behovet av kalibreringar finns bl a inom följande områden:

  • Farmaceutiskindustri kräver validering av befintliga konduktivitetsutrustningar 1 ggr/år.
  • Kontroll och kalibrering av referensinstrument för konduktivitet.
  • Krav på kontroll och verifiering i samband med nyinstallationer och igångkörningar
  • Det förekommer att nyinstallationer visar felaktiga värden pga bristfälligt montage av givare och/eller en felaktig programmering av konduktivitetstransmittern. Därför är det viktigt att vid igångkörningar av applikationer i farmaceutiskindustri och andra viktiga applikationer få kvalificerad kontroll.
  • Konduktivitetsutrustningar finns på många viktiga applikationer utan att kontrolleras under långa perioder.

Kontakta vår serviceavdelning på service@omniprocess.se eller ring 08-564 808 40