Gasanalys i teori och praktik

Detta är vår planering för årets fortbildningsdagar. Du kan redan nu anmäla dig preliminärt till någon/några av fortbildningsdagarna. Vi åter kommer med exakt datum då och stämmer då av med alla som är anmälda preliminärt om de vill göra en bindande anmälan. Skicka din preliminära anmälan med epost till Ingela Ottfalk.

Anmäl gärna ditt intresse för nivåkursen även om inte plats eller tidpunkt stämmer med dina önskemål, så att vi kan återkomma till dig när det blir aktuellt med nästa kurs. Platsen för nästa kurs bestäms utifrån intresseanmälningarna

Vi kan även erbjuda dessa kurser som en företagskurs om många på ert företag är intresserade.

Genomförda kurser:

  • Göteborg, september 2019