Våra medarbetare

Säljare

Martin Andersson - OmniProcess

Martin Janlöv (fd. Andersson)
Försäljningschef
031-381 30 41

Gunnar Modig - OmniProcess

Gunnar Modig
Säljare Norra Sverige
060-55 40 12

Göran Iraeus - OmniProcess

Göran Iraeus
Säljare, mellersta och östra Sverige
021-38 40 86

Stellan Karlsson - OmniProcess

Stellan Karlsson
Säljare Västra Sverige/Support radiometrisk mätning
054-69 16 10

Fidde Eriksson
Säljare, södra och västra Sverige
031-381 30 43

 

 

Tony Andersson
Säljare, mellersta och östra Sverige
019-31 40 20

Produktsupport/Säljare

Lars-Åke Hägglund - OmniProcess

Lars-Åke Hägglund
Affärsutvecklare
060-55 40 20

Johnny Olsson - OmniProcess

Johnny Olsson
Produktsupportchef
031-709 76 57

Petter Holmström - OmniProcess

Petter Holmström
Produktspecialist och säljare
SEAL laboratorieutrustning
08-564 808 53

Jonas Thelaus
Support Vätskeanalys
08-564 808 41

Jonas Adolfi - OmniProcess

Jonas Adolfi
Support Gasanalys

08-564 808 64

Maria Hövling
Support, tryck
08-564 808 62

Magnis Fluur - OmniProcess

Magnus Fluur
Support, flöde
08-564 808 56

Mikael Lehmann - OmniProcess

Mikael Lehmann
Support, flöde
08-564 808 55

Thomas Bergström
Support, flöde, temperatur
08-564 808 61

Göran Sjökvist - OmniProcess

Göran Sjökvist
Support, flöde och nivå
0150-66 24 50

Jan Lindeberg
Support, flöde och nivå
031-381 30 44

Teknisk Service

My Tinnus - OmniProcess

My Tiinus
Yokogawa, Vega, Servomex, Thermo, Meeco, Marimex, Seal
08-564 808 81

Emil Ekström Stjernqvist
Gasanalys, K-Patents, Radiometriska mätmetoder
08-564 808 86

Peter Ramström - OmniProcess

Peter Ramström
Radiometriska mätmetoder, Bran+Luebbe, K-Patents, Yokogawa
08-564 808 83

Lars-Göran Persson
Seal

08-564 808 84

Neda Arshadi
Seal, Yokogawa, Vega, Servomex, Thermo, Beta
08-564 808 85

Order, Lager och Ekonomi

Carin Kihlman - OmniProcess

Carin Axelsson
Säljassistent/servicesamordnare
08-564 808 65

Ingela Ottfalk - OmniProcess

Ingela Ottfalk
Säljassistent/marknadsassistent
08-564 808 66 

Maria Dixelius - OmniProcess

Maria Dixelius
Säljassistent
08-564 808 63

Amin Habib - OmniProcess

Amin Habib
Lager
08-564 808 45

Anette Plejbo - OmniProcess

Anette Plejbo
Ekonomi
08-564 808 47

Monica Lingvall
Ekonomiansvarig
08-564 808 42

Lars Furugren
VD
08-564 808 58