Laboratorieanalys

Vi erbjuder ett brett program med ergonomiprodukter och automation för laboratorier både vad avser analyser och provhantering av olika slag.

Vi är experter framförallt på vatten- och jordanalyser och hanteringen av dessa provtyper. Vi kan erbjuda automation hela vägen ifrån provdelning och upparbetning till analys.

I över 20 år har vi representerat SEAL Analytical på den nordiska marknaden där vi idag säljer och servar deras automation, instrument och utrustning i Sverige, Norge och Danmark.

Sedan 2022 säljer vi även Mikrolab Aarhus ergonomiprodukter på den svenska och norska marknaden.