Laboratorieanalys

Vi erbjuder ett brett program med automation för laboratorier både vad avser analyser och provhantering av olika slag.

Vi är experter framförallt på vatten- och jordanalyser och hanteringen av dessa provtyper. Vi kan erbjuda automation hela vägen ifrån provdelning och upparbetning till analys.

SEAL.png