Radar

VEGAPULS: Nivåmätningar med Radar

Vid kontinuerlig beröringsfri nivåmätning med radar skickar sensorn mikrovågssignaler mot mediet ovanifrån. Mediets yta reflekterar signalerna tillbaka i sensorns riktning. Med hjälp av de mottagna mikrovågssignalerna bestämmer sensorn avståndet till produktytan och beräknar nivån från den.

Vanligtvis mäts vätskor och fasta ämnen med denna mätteknik.

Fördelarna

✅ Beröringsfri nivåmätning med radar kännetecknas av särskilt hög mätnoggrannhet

✅ Mätningen påverkas inte av temperatur, tryck eller damm

✅ Användarvänliga justeringar sparar tid


VEGAPULS 6X Pro Serie

Applikationer: Vätskor, fasta material, varma/kalla media, hälsovådlig media, frätande media
Mätområde - distans: Upp till 120 meter
Processtemperatur: -196 … +450 ° C 
Processtryck: -1 … 160 bar
Mätosäkerhet: +/- 1 mm
Frekvens:

6 Ghz
26 Ghz
80 Ghz

Spridningsvinkel: ≥ 3°
Material medieberörda delar:

PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Gängad anslutning: ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Flänsanslutning: ≥ DN20, ≥ ¾"
Tätningsmaterial:

EPDM
FKM
FFKM
Grafit och keramisk
PTFE

Skyddsklass:

IP66/IP68 (0,2 bar)
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)
IP69K

Omgivningstemp: -40 ... +80 °C
Utsignal:

4-20 mA/HART
Profibus PA
FF
Modbus  

Godkännande:

ATEX
IEC
SIL
Pharma och Livsmedel
Fartygsgodkännande
IT-säkerhet (IEC 62443-4-2)


VEGAPULS 11

Applikationer: Vattenbehandling, lagringstankar i alla
industriområden, plasttankar (mätning genom tankväggen)
Mätområde till: 8 m
Processtemperatur: -40 … +60 ° C 
Processtryck: -1 … 3 bar
Noggrannhet: ± 5 mm / ± 0.2"
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel:
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: Gänga G1½, 1½ NPT, R1½
Skyddsklass: IP66/IP67 enligt IEC 60529, typ 4X enligt UL 50
Omgivningstemp: -40 ... +60 °C
Utsignal:

4-20 mA

Godkännande:

-


VEGAPULS 21

Applikationer: Vattenbehandling, lagringstankar i alla
industriområden, plasttankar (mätning genom tankväggen)
Mätområde till: 15 m
Processtemperatur: -40 … +80 ° C 
Processtryck: -1 … 3 bar
Noggrannhet: ± 2 mm
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel:
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: Gänga G1½, 1½ NPT, R1½
Skyddsklass: IP66/IP67 enligt IEC 60529, typ 4X enligt UL 50
Omgivningstemp: -40 ... +70 °C
Utsignal: 4 … 20 mA/HART
Godkännande:

ATEX
IEC
Pharma och Livsmedel
Fartygsgodkännande


VEGAPULS 31

Applikationer: Vätskor, fasta material, kemikalietankar, silos
Mätområde - distans: Max 15 meter
Processtemperatur: -40 … +80 ° C 
Processtryck: -1 … 3 bar
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel:
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: Gänga G1½, 1½ NPT, R1½
Skyddsklass: IP66/IP67 enligt IEC 60529, typ 4X enligt
UL 50
Omgivningstemp: -40 ... +70 °C
Utsignal:

4-20 mA
4-20 mA HART

Godkännande:

ATEX
IEC
Pharma och Livsmedel
Fartygsgodkännande


VEGAPULS C11

Applikationer: Vattenbehandling, pumpstationer, bräddningsbassänger, nivåövervakning
Mätområde - distans: 8 m
Processtemperatur: -40 … +60 ° C 
Processtryck: -1 … 3 bar
Noggrannhet: ± 5 mm / ± 0.2"
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel:
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: Gänga G1½, 1½ NPT, R1½
Skyddsklass: IP66/IP68 (3 bar) enligt IEC 60529, typ 6P
enligt UL 50
Omgivningstemp: -40 ... +60 °C
Utsignal:

4-20 mA

Godkännande:

-


VEGAPULS C21

Applikationer: Vattenbehandling, pumpstationer, i bräddningsbassänger, flödesmätning i öppna rännor, nivåövervakning
Mätområde - distans: 15 m
Processtemperatur: -40 … +80 ° C 
Processtryck: -1 … 3 bar
Noggrannhet: ± 2 mm
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel:
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: Gänga G1½, 1½ NPT, R1½
Skyddsklass: IP66/IP68 (3 bar, 24 h) enligt IEC 60529, typ 4X/6P enligt UL 50
Omgivningstemp: -40 ... +80 °C
Utsignal:

4-20 mA/HART
SDI-12
Modbus

Godkännande:

ATEX
IEC
Pharma och Livsmedel
Fartygsgodkännande


VEGAPULS C22

Applikationer: Vattenbehandling, pumpstationer, i bräddningsbassänger, flödesmätning i öppna rännor, nivåövervakning
Mätområde - distans: 15 m
Processtemperatur: -40 … +80 ° C 
Processtryck: -1 … 3 bar
Noggrannhet: ± 2 mm
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel:
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: Gänga G1½, 1½ NPT, R1½
Skyddsklass: IP66/IP68 (3 bar, 24 h) enligt IEC 60529, typ 4X/6P enligt UL 50
Omgivningstemp: -40 ... +80 °C
Utsignal:

4-20 mA/HART
SDI-12
Modbus

Godkännande:

ATEX
IEC
Pharma och Livsmedel
Fartygsgodkännande
WHG, VLAREM II


VEGAPULS AIR Serie

Applikationer: Vätskor, fasta material, trådlöst, batteridrivet
Mätområde - distans: Max 30 meter
Processtemperatur: -20 … +60 ° C 
Processtryck: -1 … 2 bar
Frekvens:

80 Ghz

Spridningsvinkel: ≥ 4°
Material medieberörda delar:

PVDF

Processanslutning: 1½" Gänga , ≥ DN80 fläns, bygel
Skyddsklass:

IP66/IP68 (3 bar)

Omgivningstemp: -40 ... +80 °C
Utsignal:

NB-IoT (LTE-Cat-NB1)
LTE-M (LTECAT-M1)
LoRa WAN

Godkännande:

ATEX


Produktinformation:

VEGAPULS AIR Serie

Kontakta oss eller besök Vegas websida för ytterligare information.