Termiska massflödesmätare

csm_Bronkhorst-1_dc135699e6.png

Massflödesmätare och -regulatorer för gas

Med massflödesmätare/massflödesregulatorer från holländska Bronkhorst HIGH-TECH kan vi erbjuda kompletta mät- och reglersystem till de allra flesta typer av applikationer.

 • Mäter gasflöden från 0,02 ml/minut upp till 11 000 m3/h
 • Reglerar gasflöden upp till 500 m3/h med integrerad reglerventil

Angivna mätområden avser luft.
För andra gaser se Tabell med korrektionsfaktorer

IQ+Flow - Chip-baserade massflödesmätare/regulatorer för gaser

 • Mycket kompakt instrument för mätning av små flöden icke-aggressiva gaser.
 • För flöden från 0-20 ml/min upp till 0-2 l/min.
 • Noggrannheten är i toppklass:
  0,8% avläst värde + 0,2% full skala.
 • Analog utsignal och börvärde
 • RS232-kommunikation
 • Arbetstemp: 5-50°C
 • Max tryck: 10 bar
 • LxBxH: 40x20x60 mm

Datablad:

IQ+Flow


Digitala industriella massflödesmätare och regulatorer

 • Industriellt utförande IP65 Atex zon 2 godkänd
 • Mätområden:
  Reglerande 0,2-10 ml/min till 10-500 m3/h (luft)
  Endast mätande upp till 11000 m3/h (luft)
 • Kapsling: IP65
 • Digital kommunikation: RS232, Flow-Bus, Profibus, DeviceNet
 • Analoga signaler: 0-5V, 0-10V, 4-20mA
 • Noggrannhet: från ±0,5% av avläst värde ± 0,1% av full skala, beroende av version och processförhållanden
 • Låg-delta-p versioner upp till 50 l/min för reglerande och 
  upp till 1000 m3/h för endast mätande

Svensk produktflyer:

Inflow

Datablad:

Inflow (265 kB) - EN


EL-FLOW Select Termisk massflödesmätare/regulator

 • Lab-utförande IP40
 • Mätområden: 0-0,7 ml/min till 0-1250 l/min
 • Max tryck: 64 / 100 / 400 Bar
 • Temp: -10 - 70°C
 • Noggrannhet: från ±0,5% av avläst värde ± 0,1% av 
  full skala, beroende av version och processförhållanden
 • Digital kommunikation.

Svensk produktflyer:

Elflow

Datablad:

Elflow


EL-FLOW Base - Termisk massflödesregulator

 • Lab-utförande IP40
 • Mätområden: 0,2-10 ml/min till 4-200 l/min
 • Max tryck: 10 Bar
 • Temp: 0 - 50°C
 • Noggrannhet: ±1% av full skala
 • Digital kommunikation: RS232 + Modbus

Svensk produktflyer:

ELFLOW Base

Datablad:

ELFLOW Base


LOW-DELTA-P-FLOW - Termisk massflödesmätare/regulator

För system som inte tål höga tryckfall, eller för användning med aggressiva gaser

 • IP40 och IP65
 • Mätområden: 0,2-10 ml/min till 20-1000 m3/h
 • Tryckfall ner till 0,8 mbar
 • Max tryck: 10 Bar
 • Temp: -10 - +70°C
 • Noggrannhet: Bättre än ±1% av full skala

Datablad:

Low-Delta-P-Flow


F-004 - Bälg/servoventil

För användning med Low-Delta-P-Flow massflödesmätare.

 • Behöver endast 1 mbar tryckfall för att kunna arbeta.
 • F-004A max ca 100 l/min (luft)
 • F-004B max ca 1000 l/min (luft)

EX-FLOW - Egensäker massflödesmätare

 • Material: Syrafast rostfritt stål.
 • Mätområden:
  Reglerande: 0,2-10 ml/min till 10-500 m3/h (luft)
  Endast mätande upp till 11000 m3/h (luft)
 • Max tryck: 400 Bar
 • Temp: -10 - 70°C
 • ATEX-godkänd
 • Utsignal: 15-20 mA linjär
 • Noggrannhet: ±1% av full skala

Övrigt: Ex-säker instrumentering: se E-7000

Svensk produktflyer:

EX-Flow

Datablad:

EX-Flow


El-Flow Metal Sealed - Massflödesmätare och regulatorer för höga renhetskrav

Metall-metall-tätade instrument med mycket god täthet och hög ytfinish gör El-Flow Metal Sealed speciellt lämpad för applikationer med höga renhetskrav.

Egenskaper för El-Flow Metal Sealed

 • Flödesområden från 0,1-5 Nml/min upp till 2-100 Nl/min
 • Gängad eller svetsad anslutning mellan olika moduler
 • Elektropolerade ytor, Ra 0,8 µm
 • Metalltätade (mot atmosfär)
 • Renrumsbyggda
 • God noggrannhet: ±0,8% RD + 0,2% FS
 • Svetsade VCR-kopplingar
 • Digital elektronik, RS232, Profibus, DeviceNet, ModBus
 • Upp till 8 kalibreringskurvor kan lagras i ett instrument
 • Alternativa utföranden: Low-delta-p-version, downported version, Multi-gas/Multi-range

Kundanpassade lösningar

Mani-flow och SMS utgör Bronkhorst HIGH-TECHs program av kundanpassade lösningar. 
Mani-Flow är specialdesignade förgreningsblock som bestyckas med massflödesmätare, tryckmätare, reglerventiler, avstängningsventiler etc.

Mani-Flow kan utformas i stort sett hur som helst för att passa i applikationen.

SMS (Surface Mount Solution) är ett program av ytmonterade standardmoduler.

Mani-Flow och SMS lämpar sig för systembyggare med krav på smidig design till vettiga priser.

Mani-Flow

SMS

Datablad:

Mani-Flow
SMS


M_W_Instrm-1.png

M+W Instruments massflödesmätare för gaser

Nu släpper vi lös M+W Instruments nya generation massflödesmätare och regulatorer för gaser.

Några av de främsta nyheterna:

 • Digital elektronik, RS232-kommunikation som standard, fältbussar som tillval
 • IP65-kapsling som standard
 • Mätning och reglering upp till 300 Nm3/h
 • Förbättrad noggrannhet

Svensk produktflyer:

Mass Stream

Datablad:

Mass Stream

Mass-Stream - Massflödesmätare/regulatorer

 • Direktflödesmätning: Ingen bypasskapillär
 • Material: Syrafast rostfritt stål eller aluminium
 • Mät- och reglerområden: 10-200 Nml/min upp till 
  100-5000 Nl/min
 • Max tryck: 10 Bar 
  (För högre tryck rådgör med oss)
 • Temp: 0-50°C
 • Kapsling: IP65
 • Integrerad TFT multifunktions display, momentanflöde, summering, larm, börvärde
 • Upp till 8 kalibreringskurvor kan lagras i instrumentet
 • Kommunikation: RS232, ModBus, Profibus, DeviceNet
 • Noggrannhet: ±2% full skala
 • Utsignal/Börvärde: 0-5 Vdc eller 4-20 mA
 • Matningsspänning: 15-24 Vdc
 • TIllval:
  - Lågtryckfalls-version
  - Förbättrad noggrannhet


csm_Bronkhorst-1_dc135699e6.png

Massflödesmätare och regulatorer för vätskor

Från holländska Bronkhorst HIGH-TECH erbjuder vi kompletta mät/reglersystem för 0,01 g/h upp till 600 kg/h, med noggrannhet upp till än 0,2%.

Nedan finner du ett urval av massflödesmätare för vätskor från Bronkhorst HIGH-TECH

Massflödesreglering med pump

Exakt och pulsationsfri doserpump som kan styras från Liqui-Flow eller Cori-Flow massflödesmätare.

 • Reglerområden från 10-200 ml/h

Datablad:

Pump control


µ-FLOW - Digital massflödesmätare för extremt små flöden

 • Material: Syrafast rostfritt stål.
 • Mätområden: 1,5-30 mg/h till 
  0,1 - 2 g/h
 • Analog utsignal + seriell kommunikation
 • Max tryck: 100 Bar
 • Temp: 5 - 50°C
 • Kapsling: IP40

Svensk produktflyer:

µ-Flow

Datablad:

µ-Flow


Liqui-Flow L13 och L23 - Digital massflödesmätare för små flöden

 • Material: Syrafast rostfritt stål.
 • Mätområden:
  L13: 0,25 - 5 g/h till 5 - 100 g/h
  L23: 2 - 100 g/h till 20-1000 g/h
 • Analog utsignal + seriell kommunikation
 • Max tryck: 100 Bar
 • Temp: 5 - 50°C
 • Kapsling: IP40

Svensk produktflyer:

Liqui-Flow L13/L23


csm_Bronkhorst-1_dc135699e6.png

CEM Förångningssystem

CEM-Systemet (Controlled Evaporation and Mixing) är ett system för förångning av vätska i bärgas.

CEM består av en massflödesregulator för vätska, en massflödesregulator för bärgas och en temperaturreglerad blandnings- och förångningsenhet. Systemet är lämpligt att förånga vätskeflöden på 0,25-1000 g/h (vatten-ekvivalent), blandat med bärgas med flöde mellan 50 ml/min och 100 l/min. (Blandningsförhållande beror på applikation)

CEM-Systemet ersätter det klassiska bubbelsystemet. (se figur nedan)
Nya möjligheter som skapas med CEM-systemet: Blandningar kan förångas, och även fastfas, löst i vätska kan framgångsrikt förångas.
Processen är snabb, exakt, har god repeterbarhet och effektivitet.

Klassiskt bubbelbad

CEM-system

Bilden till höger: CEM-system med E-7000 styrenhet, 1000 W förångare med 3-vägs blandningsventil, massflödesmätare för vätskan, massflödesmätare för bärgasen, samt matningsaggregat 1000 W för förångare.

Datablad:

cem


Kontakta oss eller besök Bronkhorst HIGH-TECH:s och M+W Instruments hemsidor för ytterligare information.