Gasanalys

Vi har ett mycket brett program av instrument och system för gasanalys. Vi kan erbjuda lösningar som mäter direkt i processen eller extraktiva system där gasen sugs ut och behandlas innan den analyseras.

Detta tillsammans med vår höga kompetens om applikationer inom olika typer av processindustrier gör att vi kan hjälpa dig att välja rätt mätteknik i varje situation.


Gasanalys broschyr

csm_Gasanalys_Broschyr_d5b1bf617c.jpg


Servomex PNG.png

Servomex

Servomex är en världsledande leverantör med ett mycket brett program av gasanalysatorer.

 • Paramagnetiska syremätare
 • IR Gaskorrelation (Gfx)
 • Zirkoniumoxid
 • Coulometrisk cell
 • Plasmasensor

Numer är det möjligt att utföra in-line gasanalys ned till 75 ppt. Vill du läsa mer om detta och det senaste inom gasanalys så tror vi att du hittar flera intressanta artiklar i Servomex, Expert Solution Magazine. Klicka på länken nedan.


Black_yellow_CMYK.jpg

Yokogawa

Yokogawa är en av världens bredaste leverantörer av mätinstrument och analysatorer. Inom gasanalys erbjuder de bland annat , gaskromatografer, Zr Oxid och TDL Laser instrument för analys direkt i skorstenar.

 • Gaskromatotgrafer
 • Zirkoniumoxid
 • TDL Laser

Se länk för Yokogawas utbud


1487170651678.png

Thermo Scientific

Thermo Scientific har en flera olika analysatorer för extraktiv mätning av olika gaser.

 • NO, NO2, NH3, O3, SO2 och Hg i ppb-ppm-området
 • NO, NO2, NH3, O3, SO2 O2, CO, CO2, CH4 i ppm-%-området
 • Hg-gasanalys
 • Totalsvavel i vätska

Länk till ThermoFisher gas analysatorer


PermaPure-1.png

Permapure

Permapure erbjuder unika produkter för att torka eller fukta upp gaser. Deras teknik bygger på att materialet nafion släpper igenom vattenmolekyler. Detta ger mycket enkla och driftssäkra lösningar för gaskonditionering.

De erbjuder sina produkter som komponeter för er som vill använda produkten i era produker/system eller färdiga system.

 • Gastorkning
 • Uppfuktning

H2scan-1.png

H2Scan

H2Scan erbjuder instrument för att analysera vätgas. Deras teknik är ett Pd-Ni substrat vilken är helt specifik för H2.

 • Portabla lösning
 • Processmätning
 • Rumsmätning