Diskreta Analysatorer

Kolorimetriska analyser med diskreta analysatorer

När flexibilitet och användarvänlighet är viktigt för ditt labb är en diskret analysator ett bra alternativ att överväga. Det ger operatören friheten att välja vilka parametrar som ska köras på varje prov tillsammans med funktioner som reagensnivåavkänning, automatiserade spädningar och blankning av prover. Vi har diskreta analysatorer för små, medelstora och stora laboratorier.

Fördelarna

Flexibilitet - välj vilka parametrar som skall analyseras med enkla knapptryck i mjukvaran

Automation - automatiska kalibreringar, spädningar, kontroller och tvätt av instrumentet gör arbetet enkelt

Våra instrument är designade för miljöanalys med robusta tvätt-funktioner och en optiskt ren 10 mm kvartsglas kyvett.