Nivåmätning

Nivåmätningsinstrument kan antingen kontinuerligt mäta nivån eller användas enbart för detektion av nivå. Typiska applikationer för nivåmätning är processtankar, lagringstankar, brunnar, bassänger eller silos inom processindustrin. Media möjliga att mäta nivån på är: vätskor och fasta material.

Med lång erfarenhet och marknadsledande leverantörer av instrument för nivåmätning/nivådetektering kan vi hjälpa er med att få rätt mätare till varje applikation.