Utbildningar

Utbildningar

Vi utbildar hela tiden våra medarbetare i egen regi eller hos våra leverantörer så att deras kunskap alltid är på topp. Vi är säkra på att ni ser på utbildning på samma sätt som vi, dvs. något som är nödvändigt för att en verksamhet ska fungera bra och kunna utvecklas. 

Ett viktigt moment när ni köper ny utrustning är handhavande-utbildning. Det är en naturlig del i vår vardag att hjälpa våra kunder med denna utbildning så att vi och ni vet att utrustningen används på rätt sätt.

Vi erbjuder även utbildning om våra produkter och specialområden i form av traditionella kurser eller skräddarsydda utbildningar som utgår från ditt företags unika behov. Hör av dig till oss så kan vi ta en förutsättningslös diskussion.

Våra olika utbildningar