GDPR

Vi på OmniProcess har alltid tagit frågor om dataskydd och säkerhet på stort allvar. Därför välkomnar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur vi som företag får behandla personuppgifter.

Länk till OmniProcess policy beträffande "GDPR" på svenska.