Kvalitetspolicy

OmniProcess skall associeras med kvalitet

Kvalitet i produkter och verksamhet skall vara motiv för kunder att välja oss som leverantör. Det är vårt uppträdande gentemot våra kunder, i lika hög grad som våra produkters funktion, som skapar våra kunders bild av oss. Ett positivt och korrekt sätt är lika nödvändigt som problemfria produkter. 

Kvalitet är alla anställdas angelägenhet

Varje anställd på OmniProcess är ansvarig för att det egna arbetet blir rätt utfört. Vi har alla en skyldighet att engagera oss genom att aktivt delta i det kvalitetshöjande arbetet. Det är vår skyldighet att ifrågasätta, det är vår rättighet att få svar. Tillsammans förbättrar vi vårt kvalitetssystem.

Kvalitet nås genom ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar innebär att ha kvalitet som ledstjärna för allt vi företar oss. Det innebär att försöka förutse fel och undvika risker för fel. Det innebär en strävan mot "noll fel", att "göra rätt från början" samt att så tidigt som möjligt försöka hitta och åtgärda de fel som trots detta uppstår. Vi mäter, sätter mål, följer upp och förbättrar.

Fel ska vara onormala

Varje fel skall ses som något onormalt, något som inte får upprepas. Förebyggande arbete och fokusering på kvalitet kommer inte att eliminera alla fel. Alla gör vi fel ibland, åtgärder måste då alltid vidtas för att inte felet skall uppstå igen!

Kvalitetssystemet är basen för vår verksamhet

Vårt kvalitetssystem reglerar hur kvaliteten i vår verksamhet och i våra produkter skall säkras. Systematik, ordning och reda är grundstenar, uppfyllnad av författningskrav är förutsättning och uppfyllnad av kundtillfredställelse är målsättningen.

Lars Furugren
VD

Registrerad leverantör i Achilles NCE Pre-Qualification System

Certificate of Membership 23-24

Achilles är ett nätverk mellan leverantörer och kunder. Kunder betygsätter leverantörer. Endast de som uppfyller krav så som snabb kommunikation, produktkvalité och processkännedom får använda logga för Achilles. Vi på OmniProcess är förstås stolta för certifikatet. Läs mer på grön länk ovan för mer information. 

Leverantörs ID: 106501

AC0815 UNCE Stamp SILVER PLUS RGB.jpg