Organisation

OmniProcess AB är en del av Addtech AB.

Vi ingår i affärsenheten Process Control som är en del av affärsområdet Process Technology.

OmniProcess är inriktat på försäljning av process- och laboratorieinstrument till svensk industri och laboratorier. I affärseneheten Process Control ingår även följande bolag.

Vi strävar efter att fortsatt förstärka vår position som den partner som tillhandahåller de mest värdeskapande systemlösningarna för instrumentering till våra kunder i svensk och skandinavisk process- och laboratorieindustri.