Organisation

OmniProcess AB är en del av Addtech AB.

Vi ingår i affärsenheten Process Control som är en del av affärsområdet Process Technology.

OmniProcess är inriktat på försäljning av process- och laboratorieinstrument till svensk industri och laboratorier. I affärseneheten Process Technology ingår även följande bolag.

Vårt mål är att tillsammans med våra syskonbolag expandera för att på sikt etablera ett eget affärsområde med flera bolag som arbetar med försäljning av utrustning till den nordiska processindustrin