Historik

OmniProcess AB bildades i juni 2002 genom en sammanslagning av Kontram AB och Bergman & Beving Process. Vår avsikt med förvärvet av Kontram AB och bildandet av OmniProcess är att ge oss möjligheter att växa ytterligare genom att tillföra de resurser som fört fram koncernen till en ledande position inom teknikhandel i Norden.

Den 1:a mars 2008 utökade vi sortiment framförallt inom flödesmätare genom att förvärva verksamheten i SEG Process AB.

Kontram - en del av OmniProcess

Kontram bildades i Finland i mitten av 60-talet. Första steget in i Sverige togs 1986 då man förvärvade Essholm Instrument AB. Genom förvärv av de två företagen M3-Nivå & Flöde och Conrad Ekengren har Kontram utvecklats till en av de ledande leverantörerna av mät- och analysinstrument på den svenska marknaden. Ett stort steg i utvecklingen tog vi 1996 då Yokogawa valde Kontram som leverantör i Sverige. Yokogawa har med sitt breda program och världsledande ställning givit oss en stark position på den svenska marknaden.

I januari 1998 flyttade vi till nya lokaler i Solna. Addtechkoncernen köpte det svenska bolaget Kontram AB i september 2001.

Den 1 april 2005 köpte Addtech AB affärsområdet Bergman & Beving Meditech från Bergman & Beving och döpte om det till Addtech Life Science.

Bergman & Beving process - en del av OmniProcess

Processanalys har varit en av kärnverksamheterna i koncernen sedan 60-talet. Med de två välkända leverantörerna Kemotron och K-Patents i ryggen och en djup kunskap om applikationer inom processindustrin blev Bergman & Beving Process en ledande leverantör av produkter för processanalys till Massa- och Pappersindustrin, Livsmedelsindustrin och Energisektorn. I juni 2002 fusionerades Bergman & Beving Process med Kontram.

SEG Process - en del av OmniProcess 

SEG Process bildades 1977 av Alf Fluur. Företaget har sedan det startat varit fokuserat på flödesmätning. De viktigaste leverantörerna har under större delen av tiden varit Bronkhorst HIGH-TECH och dess dotterbolag M-W Instruments. Dessa två företag utvecklar och tillverkar massflödesmätare och massflödesregulatorer.

I mars 2008 flyttade Magnus Fluur och Mikael Lehmann över till oss i våra lokaler i Solna.